Bijscholing Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

24 april 2019
Trainer en Coach Vorige

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie of seksuele intimidatie. Op school, in de werkomgeving óf binnen de sport. Een sociaal veilig klimaat creëren en zo nodig het doortastend optreden van een coach of trainer is noodzakelijk. Door op tijd te kunnen signaleren én de beschikking te hebben over de juiste tools en competenties kan je grensoverschrijdende situaties bijsturen of erger voorkomen.

Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden.