Beleid en Reglementen

Als Olympische sportbond hanteren we een vierjarige beleidscyclus die gelijk loopt met de cyclus van de Olympische zomerspelen. Beleidsplannen en jaarplannen uit voorgaande jaren vind je hier.

Hieronder vind je onze reglementen en statuten.