Goed Sportbestuur

Goed Sportbestuur 

De discussie over Good Governance wordt in alle geledingen van onze maatschappij gevoerd, en dus ook in de sport! Leidraad daarbij zijn de 13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur (uitgave NOC*NSF), en de Atletiekunie streeft daarbij naar volledige overeenstemming met de aanbevelingen. Om die reden is een aantal regelingen opgesteld die ter aanvulling op statuten en algemeen reglement verder ingaan op bepaalde governance-aspecten van onze bond. Dat betreft de volgende governance-regelingen:

Teneinde te blijven voldoen aan de 13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur wordt elke twee jaar een check op alle regelingen en vereisten uitgevoerd. In november 2020 heeft deze controle opnieuw plaatsgevonden, en de bevindingen vind je hier terug.