Missie, Visie en Strategie

Onze missie

De Atletiekunie wil de atletiek, waaronder de loopsport, in Nederland versterken en vernieuwen. Door middel van aantrekkelijke trainings- en wedstrijdvormen, aangeboden vanuit kwalitatief sterke verenigingen en loopgroepen en ondersteund door een professioneel opererend bondsbureau, willen wij sporters en vrijwilligers inspireren en begeleiden bij het gezamenlijk behalen en ervaren van plezier, voldoening en prestaties op elk niveau.

Onze visie

Atletiek wordt gezien als de Moeder Aller Sporten. Tegelijkertijd is atletiek zich altijd blijven ontwikkelen om ook in de toekomst belangrijk te blijven voor de samenleving. De Moeder Aller Sporten slaat enerzijds op onze historie; één van de grondleggers van de Olympische Spelen, en anderzijds op de basis; het ontwikkelen van ieders motorische vaardigheid waar je je hele leven wat aan hebt. Vanuit die gedachte wil de atletiek zich blijven door ontwikkelen en de toekomst in de sport en samenleving verder vormgeven en innoveren. We gaan modern en vernieuwend om met de veranderende wereld.

Strategische doelen

De vertaling van onze missie, visie en ambitie naar daadwerkelijke activiteiten verloopt langs de lijnen van strategische doelen. Strategische doelen geven richting aan het langetermijnbeleid van de organisatie. Zij dienen als stip op de horizon en vormen de basis voor de uitwerking van het beleid dat in de komende Olympische periode centraal zal staan. Voor de komende beleidsperiode zijn de volgende strategische doelen geformuleerd:

  1. Atletiekverenigingen en loopgroepen worden sterker en hebben een goede uitstraling.
  2. Lopers vinden steeds meer de weg naar de Atletiekunie. Ze vinden daar informatie en producten die hen aanspreken.
  3. De wedstrijdatletiek wordt steeds aantrekkelijker om naar te kijken en om aan mee te doen, vooral voor de jeugd.
  4. De basis voor de selecties van topatletiek wordt groter. Samen met verenigingen worden we steeds beter in het herkennen en begeleiden van talenten. Ook van buiten de atletiek.
  5. De prestaties van Nederlandse talenten en topatleten blijven groeien.
  6. We blijven investeren in de relatie met European Athletics, IAAF en IPC. Alleen zo kunnen we internationale evenementen naar Nederland halen, waarmee we de atletiek en loopsport in ons land kunnen promoten.
  7. De Atletiekunie groeit verder als maatschappelijke organisatie en natuurlijke autoriteit in de baanatletiek en de loopsport.