Stichting Atletiekerfgoed

De Stichting Atletiekerfgoed (een stichting van de Atletiekunie en de Vereniging Vrienden van de Atletiek) bekommert zich om de geschiedenis van de Nederlandse atletiek. De stichting is gevestigd op de locatie van het bondsbureau van de Atletiekunie op Papendal in Arnhem. Zij beheert daar een bibliotheek, een archief, beeldmateriaal en memorabilia over de Nederlandse atletiek.

Voor de geschiedenis van de atletiek in Nederland is het belangrijk dat informatie over de geschiedenis en objecten die in de geschiedenis een rol hebben gespeeld, niet verloren gaan. Verzamelen, ontsluiten en beheren zijn de drie kernwoorden voor de activiteiten die de stichting uitvoert. De stichting moedigt ieder aan die unieke informatie of objecten uit de vroegere atletiek heeft en daar afstand van wil doen, contact met haar op te nemen. Zij kunnen dan afspraken maken over een overdracht. Onderzoekers kunnen voor hun werk een beroep doen op de bibliotheek en het archief. De toegang is hiertoe is op afspraak en algemene vragen over de geschiedenis van de Nederlandse atletiek kan men stellen per e-mail of per telefoon. De stichting kan beeldmateriaal leveren tegen een kleine vergoeding voor gemaakte kosten. De afwikkeling van de rechten over beeldmateriaal blijft een zaak tussen rechthebbende en degene die het materiaal gebruikt.

Bibliotheek

Op het bondsbureau van de Atletiekunie is een bibliotheek aanwezig met boeken over atletiek en Olympische Spelen. De Stichting Atletiekerfgoed voert het beheer over de bibliotheek. Je kunt de bibliotheek bezoeken door een afspraak te maken met de bibliotheek beheerder. Boeken worden niet uitgeleend en van ingebonden boeken en tijdschriften mogen, om beschadiging te voorkomen, geen fotokopieën worden gemaakt met een kopieerapparaat.

Voor algemene zaken en eventueel bezoek aan de bibliotheek kun je contact opnemen met Hugo Tijsmans, tel: 0186-692232, e-mail: info@atletiekerfgoed.nl 

De stichting heeft ook een eigen website: www.atletiekerfgoed.nl.