Werkgroep Medische zaken

In de atletiek leven met enige regelmaat medische vragen. Vragen die gaan over blessurepreventie tot hardlopen in de kou. De Atletiekunie probeert zo goed mogelijk antwoorden op deze vragen te geven.Om die reden is een medische commissie geïnstalleerd met o.a. de volgende taken:

  • advies geven aan alle aandachtsgebieden van de Atletiekunie. Recente voorbeelden zijn klimaat en loopsport, leeftijdsgrenzen deelname loopevenementen en transseksuele vraagstukken
  • op verzoek van de medische staf adviserend voor zaken waar de stafleden niet aan toe komen of die buiten de kerntaken liggen van de staf  
  • bijdragen aan cursusinhoud voor trainers, bijvoorbeeld door de spin-off van de ervaringen met medische begeleiding te vergroten
  • vraagbaak voor medische begeleiders bij verenigingen
  • desgevraagd adviseren bij doping gerelateerde zaken

John IJzerman is de voorzitter van de medische commissie. Verder bestaat deze uit Petra Groenenboom als afgevaardigde van de medische staf, Mirjam Steunebrink en Han de Veth. Een commissie met gespecialiseerde sportartsen met vele jaren ervaring. Petra Groenenboom verzorgt de afstemming met de medische staf waar zij ook deel van uitmaakt.  

De doorgeleiding van vragen vanuit verenigingen verloopt via je eigen aanspreekpunt van de Atletiekunie.

Werkgroep Medische zaken