Vergaderstukken

Vergaderstukken

Unieraad 19 mei 2022

0.         Agenda Unieraad 19 mei 2022
2.1       Management rapportage  - 25 april 2022
2.2       Kwartaalrapportage Q1 2022
2.3       Managementletter 2021
2.4       Accountantsverslag 2021
3.         Conceptnotulen Unieraad 25 november 2021
4.1       Jaarrekening 2021
4.2       Activiteitenverslag 2021
6.1       Score Code GSB
6.2       Nieuwe Code Goed Sportbestuur
7.         Reclamebeleid World Athletics en verzoek aan Atletiekunie
8.         Notitie Klokkenluidersregeling - 26 april 2022
10.       Functie waarnemend voorzitter

 

Unieraad 25 november 2021

0.         Agenda Unieraad
3.         Concept notulen Unieraadsvergadering 27 mei 2021
4.1       Oplegnotitie bij Jaarplan 2022
4.2       Concept Jaarplan 2022
4.3       Concept contributietabel 2022
4.4       Concept begroting 2022
4.5       Toelichting bij concept begroting 2022

 

Unieraad 27 mei 2021

0.         Agenda Unieraad
3.1       Concept notulen Unieraadsvergadering 26 november 2020
4.1       Jaarverslag 2020
4.2       Activiteitenverslag 2020

5.         Aangescherpte strategie 2024
6.1       Oplegnotitie Governance
6.2       Concept Statuten Atletiekunie
6.3       Concept Gedragscode Bestuur incl. B-reglement
6.4       Concept Financieel Statuut
6.5       Concept Topsportstatuut
6.6       Concept Klachten-, bezwaren- en geschillenregeling
6.7       Concept Regeling tegen ongewenst gedrag
6.8       Concept Privacy Statement

 

****

Agenda Unieraadsvergadering 26 november 2020
Verslag Unieraadsvergadering dd 14 mei en 11 juni 2020
Concept Jaarplan 2021
Contributiebedragen 2021
Conceptbegroting 2021
Toelichting bij de conceptbegroting 2021
Wijzigingen Statuten en Algemeen Reglement
Wijzigingen governance-regelingen
Verlening mandaat aan Reglementen Commissie
Rooster van aftreden Bestuur Atletiekunie

****

Agenda Unieraad 14 mei 2020
3. Conceptnotulen Unieraadsvergadering d.d. 28 november 2019
5.1 Jaarrekening 2019
5.2 Activiteitenverslag 2019
6 Oplegnotitie bij Aanpassing Antidoping Statuut
7.1 Rooster van aftreden Uniebestuur
 

****

Agenda Unieraad 28 november 2019
3.1 Conceptnotulen Unieraadsvergadering d.d. 23 mei 2019
3.2 Bijlage bij Conceptnotulen
4.1 Oplegnotitie Concept Jaarplan 2020
4.3 Voorstel Contributiebedragen 2020
4.4 Conceptbegroting 2020
5.1 Oplegnotitie Wijziging Statuten en Algemeen Reglement
5.2 Notitie NOC*NSF inzake binding sporters
6 Toelichting en profielschets unieraad
8 Planning vergaderdata 2020
 

****

Agenda Unieraad 23 mei 2019 
Benoeming F. van der Wel tot lid Unieraad 
Herijking Meerjarenbeleid 
Conceptnotulen Unieraad-vergadering dd 29 november 2018 
Definitief financieel verslag 2018 
Activiteitenverslag 2018 
Oplegnotitie bij Treasury Statuut 
Treasury Statuut concept dd 28 maart 2019 
Oplegnotitie bij Samenstelling Uniebestuur 

****

Agenda Unieraad 29 november 2018
Benoeming R. Wierenga tot lid Unieraad
Conceptnotulen Unieraadsvergadering 24 mei 2018
Jaarplan 2019
Concept contributiebedragen 2019 
Concept begroting 2019
Samenstelling Uniebestuur
Concept functiebeschrijving Audit Commissie
Concept functiebeschrijving Reglementen Commissie

****

Agenda unieraadsvergadering 24 mei 2018
Jaarverslag 2017
Statistisch jaarverslag 2017

 

Agenda unieraadsvergadering 30 november 2017

Unieraadsvergadering 18 mei 2017

Jaarverslag en jaarrekening 2016
Statistisch Jaarverslag 2016

Unieraadsvergadering 11 april 2017

Unieraadsvergadering 31 januari 2017
Jaarplan 2017

Unieraadsvergadering 24 november 2016
Atletiek 2024 en jaarplan 2017

Unieraadsvergadering 26 mei 2016
Jaarverslag en jaarrekening 2015
Statistisch Jaarverslag 2015

Unieraadsvergadering 26 november 2015
Jaarplan en begroting 2016

Unieraadsvergadering 21 mei 2015
Jaarverslag en jaarrekening 2014
Statistisch Jaarverslag 2014

Unieraadsvergadering 27 november 2014
Jaarplan en begroting 2015

Unieraadsvergadering 22 mei 2014
Jaarverslag 2013
Statistisch Jaarverslag 2013

Unieraadsverkiezing 28 februari 2014

Extra unieraadsvergadering 6 februari 2014
Notulen vorige vergadering
Akte van statutenwijziging

Unieraadsvergadering 28 november 2013
Jaarplan 2014

Unieraadsvergadering 23 mei 2013
Jaarverslag 2012

Unieraadsvergadering 26 februari 2013
Conceptnotulen vergadering 26 november 2012
Jaarplan 2013

Downloads

Profielschets Unieraadslid