Baan Papendal

Unieraadsverkiezingen 2023

De Unieraad van de Atletiekunie (de ledenraad) wordt elke drie jaar gekozen door de leden van de Atletiekunie. Begin 2023 vinden weer verkiezingen plaats die ertoe moeten leiden dat in mei 2023 een nieuwe Unieraad kan worden benoemd.

Wijziging Samenstelling Unieraad

Met het oog op het vergroten van de diversiteit (in leeftijd, geslacht en herkomst) van de leden van de Unieraad én vanuit de ambitie om in de Unieraad meer competenties op specifieke aandachtspunten te verkrijgen, is in de unieraadsvergadering van 24 november jongstleden besloten tot een wijziging van de samenstelling van de Unieraad. Deze wijziging wordt direct van toepassing op de verkiezing van de nieuwe Unieraad, die plaatsvindt in het voorjaar van 2023.

De wijziging betreft:

In de huidige opzet kunnen vanuit elk van de acht kieskringen van verenigingen twee unieraadsleden worden gekozen (totaal 16). Dit aantal wordt teruggebracht naar één te kiezen unieraadslid per kieskring (totaal 8) en daarmee ontstaat de mogelijkheid om daarnaast 8 unieraadsleden te werven en te benoemen, waarbij zowel op diversiteit als op aanwezige competenties kan worden geselecteerd. Deze selectie zal worden uitgevoerd door een wervings- en selectiecommissie, die wordt samengesteld vanuit de leden van de Unieraad.

In het aantal unieraadsleden dat gekozen kan worden door de Buitengewone leden (c.q. de wedstrijdorganisatoren) en het aantal unieraadsleden dat gekozen kan worden door de individuele leden treden geen veranderingen op. De totale omvang van de Unieraad blijft daarmee gelijk op maximaal 22 leden.

Kandidaatstelling Unieraad

Bovenstaande wijziging heeft tot gevolg dat de Unieraad in het vervolg zowel gekozen unieraadsleden kent als direct benoemde unieraadsleden.

De te kiezen unieraadsleden dienen kandidaat gesteld te worden door verenigingen of door buitengewone leden (wedstrijdorganisatoren), en unieraadsleden die gekozen willen worden vanuit de individuele leden dienen zichzelf kandidaat te stellen. Op 29 januari 2023 sluit de termijn voor de kandidaatstelling.

Unieraadsleden die gebruik willen maken van de mogelijkheid om direct benoemd te worden kunnen zich rechtstreeks kandidaat stellen bij de wervings- & selectiecommissie van de Unieraad. (via een voordracht door de wervings- en selectiecommissie van de unieraad) bij de wervings- en selectiecommissie van de Unieraad. De kandidaatstelling voor de direct te benoemen unieraadsleden sluit op 30 maart 2023.

Downloads

Informatie verkiezing unieraad 2023 Download
Profielschets unieraadslid Download
Formulier kandidaatstelling Verenigingen Download
Formulier kandidaatstelling Buitengewone leden Stichtingen Download
Formulier kandidaatstelling Individuele leden Download
Formulier kandidaatstelling Te benoemen unieraadsleden Download

Voor vragen of opmerkingen over de kandidaatstelling voor en verkiezing van de Unieraad kan je je richten tot Frank Koomen ([email protected]).