Athletics Champs

Athletics Champs Pupillenatletiek van de toekomst! 

Sfeer impressie van Athletics Champs bij AV Sprint

Succesfactoren van Athletics Champs

Bij Athletics Champs wordt de atletieksport afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Kinderen zijn geen mini-volwassenen en verdienen daarom zowel in het training- als wedstrijdaanbod een aangepast programma.
Athletics Champs moet de kwaliteit van de pupillenatletiek verbeteren: leuke en leerzame wedstrijden, afgestemd op het ontwikkeling van het kind.
Het moet de wedstrijden nog uitdagender en aantrekkelijker maken om er aan deel te nemen en er voor zorgen dat de wedstrijddeelname weer een vast onderdeel van het beoefenen van de atletieksport gaat worden. Om ervoor te waken dat ‘Athletics Champs’ zijn doel niet voorbij schiet, en inderdaad aantrekkelijk, uitdagend en kwalitatief is, zijn de volgende succesfactoren voor het programma geformuleerd:

Atletiekecht, de competitie moet te allen tijde atletiek blijven! Dit betekent: lopen, springen en werpen waarbij het doel is sneller, hoger en verder te gaan. Hierbij moeten essenties van bewegingen behouden blijven. 
Succesbeleving, plezier en vaardigheid zijn de belangrijkste voorspellers voor toekomstige sportdeelname. Er zal dan ook voor moeten worden gezorgd dat het kind plezier heeft en zich vaardig voelt: elk kind heeft recht op een succesje! 
Teams, jonge pupillen hebben behoefte aan een veilige, geborgen omgeving. Daarnaast kan samen sporten de verbondenheid en het plezier vergroten. Om deze reden strijden pupillen in teams tegen elkaar. 
Veelzijdig, lopen, werpen en springen worden in diverse situaties aangeboden, die aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van de kinderen. 
Intensief, pupillen hebben een enorme bewegingsdrang: Weinig wachten en veel atletiek is het motto! Diverse onderdelen moeten beoefend kunnen worden in een tijdbestek van maximaal 3 uur. Binnen alle onderdelen moet er de mogelijkheid zijn tot herhaling en verbetering. 
Laagdrempelig, de wedstrijddag zelf moet niet alleen voor deelnemers laagdrempelig toegankelijk zijn, maar moet ook voor organiserende verenigingen, begeleiders en jury laagdrempelig zijn. Ouders moeten een actieve rol kunnen spelen in de sportbeoefening van hun kinderen. 

Planning doorontwikkeling Athletics Champs

Het uiteindelijke doel is om in alle regio's een landelijke pupillencompetitie te organiseren waarbij een wedstrijd maximaal 3 uur duurt. Hoe ver dit gevorderd is, kun je nalezen in de stand van zaken 2016.

Wil je contact met ons opnemen over Athletics Champs? Stuur dan een mail naar Dorien van der Burg of bel haar op 026-4834838.