Onderdelen

 

Alle onderdelen van Athletics Champs kennen een instructiekaart waarop aangegeven is hoe het onderdeel gaat, welke materialen nodig zijn en welke taken moeten worden uitgevoerd. 

  • Download: Instructiekaarten Let op: de instructiekaarten van 01-01-2016 gelden ook voor 2017 omdat er geen wijzigingen zijn aangebracht.

Daarnaast zijn er per onderdeel instructiefilmpjes (ruim 1 minuut per onderdeel) zodat je kunt zien hoe de onderdelen in de praktijk gaan.