Opleiding en Bijscholing

Ouders van jeugdleden zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit het sportbeeld van een atletiekclub. Ze kunnen van grote betekenis zijn voor atletiekclubs, niet alleen op het gebied van transport van de kinderen, maar des te meer voor het verrichten van andere clubtaken. Het aantal vrijwillige inzetbare personen voor deze clubtaken is schaars. Daarom is het belangrijk om na te gaan hoe deze schaarse groep uitgebreid kan worden. Ouders spelen hierin een grote rol. In veel gevallen is de inzet en betrokkenheid van ouders binnen de atletiekclubs aan verbetering onderhevig. Echter, het aantal ouders zonder atletiekachtergrond neemt toe, dit gaat gepaard met een niet vanzelfsprekende kennis omtrent de atletiek en de desbetreffende club.

Daarnaast kunnen ouders natuurlijk een een opleiding of bijscholing volgen. De cursus Assistent Baanatletiektrainer 2 (ABAT2) is daar een goed voorbeeld van; het is een laagdrempelige korte cursus van drie workshops van 2,5 uur met aanvullende opdrachten. De cursus leidt assistenten op die deeltaken van de trainer kunnen overnemen, om zo de belasting voor de trainer te verminderen. Bovendien kunnen ouders deze cursus volgen om zo hun atletiekkennis vergroten en de belasting op de clubtrainers verminderen.

Ga naar 'Opleidingen - Jeugdtrainer'

Ga naar 'Bijscholing volgen - Jeugdatletiek'