Subsidie schoolatletiek

Subsidie schoolatletiek voor verenigingen

Voor de organisatie van activiteiten/wedstrijden in het kader van de schoolatletiek hebben we voor de atletiekverenigingen een subsidieregeling opgesteld. Houd er alvast rekening mee dat deze subsidie in 2018 niet meer wordt verstrekt.