Alcoholpreventie

Vorige

Alcohol en sport

Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico's met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet. Volgens de Drank- en Horecawet moeten verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel beschikken. Binnen elke vereniging moet er tijdens het schenken van alcohol altijd iemand aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. De aanwezige persoon (minimaal 21 jaar) dient óf in het bezit te zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne óf een barmedewerker (vrijwilliger) die de instructie 'Verantwoord Alcohol Schenken' heeft gevolgd. Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of door de E-Learning 'Verantwoord Alcohol Schenken'.

E-Learning 'Verantwoord Alcohol schenken'

De E-Learning ‘Verantwoord Alcohol schenken’ heeft als doel kennisvergroting omtrent alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van probleemsituaties, bewustwording van de problematiek en stimulering van meningsvorming. Aan de IVA is een certificaat gekoppeld die de club kan bijhouden.
 

Richtlijnen voor alcoholbeleid

De richtlijnen voor alcoholbeleid zijn bedoeld om sportverenigingen te helpen in het maken of aanpassen van een verantwoord alcoholbeleid.

Informatie

Voor meer informatie omtrent alcohol, zie de volgende websites;

  • www.nix18.nl
    Alle benodigdheden om NIX18 kenbaar te maken. Folders, flyers, banners, video’s, etc.
  • www.nocnsf.nl/alcoholensport
    Verschillende ondersteuningsmiddelen. Bijv. Alcoholprotocol voor feesten, model bestuursreglement, Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA), etc.
  • www.alcoholinfo.nl
    Algemene informatie over alcohol: De werking ervan, de risico’s, de mate, verkeer, wet & beleid, etc.