Accommodatie Algemeen

Vorige

Nederland telt 203 atletiekclubs die structureel trainen op 194 officiële outdoor atletiekbanen. De kwaliteit van de banen en voorzieningen zijn cruciaal om een goede sportbeoefening en optimaal sportplezier te beleven. Wij richten ons op meer wedstrijdgeschikte en veilige in- en outdoor atletiekbanen. Daarnaast leent de atletieksport en haar accommodaties zich bij uitstek om meer in verbinding te staan met de openbare ruimte (bv. looproutes of calisthenics) en om haar accommodatie multifunctioneel in te richten voor andere sporten of doelgroepen/organisaties uit andere domeinen als onderwijs, welzijn en zorg. De accommodatie krijgt hierdoor meer maatschappelijke waarde en neemt een centralere plek in binnen de lokale gemeenschap en het gemeentebeleid.

Op deze pagina vind je meer informatie over renovaties, de adviesgroep, more indoor, de inspecties, duurzaamheid en de gezondere sportomgeving. 

Contactgegevens Atletiekunie

Neem bij vragen over algemene accommodatiezaken en de inspecties contact op met Marloes van Amerongen en bij vragen over renovatie van de atletiekaccommodatie en More Indoor met Anke te Boekhorst.