Duurzaamheid

Vorige

De Routekaart Verduurzaming Sport

De Routekaart Verduurzaming Sport is opgesteld naar aanleiding van het Klimaatakkoord en het Sportakkoord. In de Routekaart Verduurzaming Sport zijn verschillende afspraken vastgelegd. De routekaart is in januari 2020 ondertekend. NOC*NSF heeft zich, namens de sportbonden en sportverenigingen, ook aan deze Routekaart gecommitteerd. 

Routekaart verduurzaming sport in het kort;
In heel Nederland gaan we aan de slag met 10.000 sportaccommodaties die door 22.000 sportverenigingen en sportondernemers gebruikt worden en die samen maar liefst zo’n 5,7 miljoen vierkante meter beslaan.
Ambities:

 1. In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2 arm zijn
  Tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030
 2. Duurzaam beheer van sportvelden, geen gewasbeschermingsmiddelen
  Het doel is dat na 2022 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden en in de tussentijd wordt het gebruik alleen nog toegestaan voor een beperkte lijst met (nog vast te stellen) te bestrijden plagen.
 3. Gebruik circulaire middelen
  Het nieuwe uitgangspunt is dat we producten en materialen gebruiken die na gebruik kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.
 4. Klimaat adaptieve sportomgeving
  Het aanpassen van de leefomgeving aan klimaatverandering.

Platform duurzame sportsector

Het platform duurzame sportsector is ingericht om inzicht te geven welke eisen ook gelden voor sportverenigingen. Op het platform kan je onder andere informatie terugvinden over subsidies en organisatorische vraagstukken.

Good practice 

Duurzame atletiekvereniging: AV Athlos
In 2014 besloot AV Athlos voor duurzaam te gaan. Om geld te besparen en om beter voor het mileu te zorgen. Inmiddels zorgen onder ander 94 zonnepanelen op het dak, de ledverlichting op de baan en acht zonnecollectoren voor een besparing van zo'n zevenduizend euro op jaarbasis.