Ambities verduurzaming sport

Vorige

Routekaart verduurzaming sport 

De Routekaart Verduurzaming Sport is opgesteld naar aanleiding van het Klimaatakkoord en het Sportakkoord. In de Routekaart Verduurzaming Sport zijn verschillende afspraken vastgelegd. De routekaart is in januari 2020 ondertekend. NOC*NSF heeft zich, namens de sportbonden en sportverenigingen, ook aan deze Routekaart gecommitteerd. 

In heel Nederland gaan we met 10.000 sportaccommodaties (die door 22.000 sportverenigingen en sportondernemers gebruikt worden en die samen maar liefst zo’n 5,7 miljoen vierkante meter beslaan) aan de slag met de volgende ambities:

 1. In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2 arm zijn
  Tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030
 2. Duurzaam beheer van sportvelden, geen gewasbeschermingsmiddelen
  Het doel is dat na 2022 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden en in de tussentijd wordt het gebruik alleen nog toegestaan voor een beperkte lijst met (nog vast te stellen) te bestrijden plagen.
 3. Gebruik circulaire middelen
  Het nieuwe uitgangspunt is dat we producten en materialen gebruiken die na gebruik kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.
 4. Klimaat adaptieve sportomgeving
  Het aanpassen van de leefomgeving aan klimaatverandering.

Begeleiding SportStroom

Als official supllier van de Atletiekunie helpt SportStroom een handje mee bij het begeleiden van clubs tijdens het verduurzamen van atletiekaccommodaties. SportStroom heeft als doel alle sportverenigingen te helpen bij die ene droom: energieneutraal worden. Wil je meer weten over de mogelijkheden die SportStroom biedt of over de organisatie? Klik dan hier voor uitgebreidere toelichting.

Circulariteit

Verduurzaming is meer dan alleen de energietransitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de recycling van sportvelden, maar dat is niet het enige.

Als we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien, heeft dat negatieve gevolgen voor de aarde. Daarom willen we verantwoord omgaan met het materiaal dat we in de sport gebruiken, van accommodaties tot sportvelden, van pylonen tot kantinestoelen. Het begrip circulariteit kent vele definities en kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Maar de gemene delers zijn de volgende uitgangspunten: 

 • Producten kunnen na gebruik gedemonteerd en hergebruikt worden
 • Producten van nu zijn grondstoffen voor later
 • Uiteindelijke doel is een wereld zonder afval en hiermee een kleinere  CO2 voetafdruk

Platform duurzame sportsector

Het platform duurzame sportsector is hét startpunt voor het verduurzamen van sportaccommodaties: je vindt hier alle relevante en praktische informatie voor gemeenten, verenigingen en ondernemers (waaronder subsidies en organisatorische vraagstukken).

Good practice duurzame atletiekvereniging 

AV Athlos - Harderwijk

Contactgegevens Atletiekunie

Heb je vragen over het verduurzamen van jouw sportaccommodatie? Neem contact op met Marloes van Amerongen, projectmedewerker accommodaties,.