Financiering en subsidie

Vorige

Financiering & Subsidiëring

Wil jij graag verduurzamen en ben je op zoek naar meer informatie omtrent de financiering en subsidiëring? Onderstaand worden een aantal maatregelen toegelicht die zijn getroffen om sportclubs financieel op weg te helpen bij hun verduurzamingsplannen.

Subsidiemogelijkheden vanuit de provincie en/of gemeente

Provincie
Elke provincie heeft een subsidieloket waar alle regelingen en subsidies worden toegelicht. Bezoek de website van het subsidieloket van jouw provincie voor meer informatie en de mogelijkheden. 

Gemeente
Bij subsidies van de gemeente kan gedacht worden aan de Gemeentelijke Accommodatiesubsidie (voor sportverenigingen) en de Gemeentelijke Projectsubsidie (voor eenmalige activiteiten). Bezoek de website van jouw gemeente voor meer informatie en de mogelijkheden.

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat. Via deze subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties dus subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsaanpassingen, maar dus ook aan het onderhoud van de accommodatie. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van sportmaterialen.

In 2021 is € 79 miljoen beschikbaar welke wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief BTW, waarbij een drempelbedrag geldt van € 5.000. De BOSA-regeling kent ook nog een aanvullende subsidie waarbij activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving in aanmerking komen voor 10% aanvullende subsidie. 

Meer informatie over deze regeling en hoe je hiervan gebruik kunt maken vind je hier.

Lenen

Op 18 november 2018 heeft de Atletiekunie een samenwerkingsverband gesloten met Maatschappelijk Financieren®. Door deze samenwerking kunnen atletiekverenigingen financieringen aantrekken tegen gunstige voorwaarden.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

De subsidieregeling Stimulering Energieproductie richt zich op bedrijven en (non-profit)-instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. Houdt de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in de gaten.