(LED-)Verlichting

Vorige

LED baanverlichting op atletiekaccommodaties (outdoor)

Steeds meer eigenaren van atletiekaccommodaties overwegen de aanschaf van LED baanverlichting. Vanwege de afschaffing van de ecotaks (subsidie op energieverbruik) en de daarvoor (sinds 4 januari 2016) in de plaats gekomen nieuwe subsidieregeling ‘energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’, is de interesse in de aanschaf van LED baanverlichting verder toegenomen. Een daaraan gerelateerde ontwikkeling is ook dat sinds april 2015 meerdere gasontbrandingslampen door de Europese Unie verboden zijn. Bestaande voorraden mogen nog wel worden verkocht.

De vraag is dus niet óf, maar wanneer uw gemeente/vereniging met de aanschaf van LED baanverlichting aan de slag gaat. Een ‘nieuwe’ markt met veel business potentie zorgt ook voor de nodige wildgroei aan informatie en beloftes van leveranciers die niet altijd met de juiste objectiviteit verspreid en verkocht worden. Voor een gemeente/vereniging is het daarom niet altijd eenvoudig om tot een juiste keuze voor de aanschaf van LED baanverlichting te komen. De aanschaf van LED baanverlichting gaat dan ook veel verder dan het alleen maar aan- en uitschakelen van de verlichting.

De Atletiekunie heeft een basisdocument opgesteld om handvatten te bieden aan atletiekverenigingen om tot een weloverwogen keuze te komen.

Zijn er aanvullingen, vragen of opmerkingen die voor dit document van waarde kunnen zijn? Stuur ons vooral een e-mail.