Routekaart Verduurzaming Sport

Vorige

De Routekaart Verduurzaming Sport is opgesteld naar aanleiding van het Klimaatakkoord en het Sportakkoord. In de Routekaart Verduurzaming Sport zijn verschillende afspraken vastgelegd. De routekaart is in januari 2020 ondertekend. NOC*NSF heeft zich, namens de sportbonden en sportverenigingen, ook aan deze Routekaart gecommitteerd. 

Routekaart verduurzaming sport in het kort;
In heel Nederland gaan we aan de slag met 10.000 sportaccommodaties die door 22.000 sportverenigingen en sportondernemers gebruikt worden en die samen maar liefst zo’n 5,7 miljoen vierkante meter beslaan.
Ambities:

 1. In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2 arm zijn
  Tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030
 2. Duurzaam beheer van sportvelden, geen gewasbeschermingsmiddelen
  Het doel is dat na 2022 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden en in de tussentijd wordt het gebruik alleen nog toegestaan voor een beperkte lijst met (nog vast te stellen) te bestrijden plagen.
 3. Gebruik circulaire middelen
  Het nieuwe uitgangspunt is dat we producten en materialen gebruiken die na gebruik kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.
 4. Klimaat adaptieve sportomgeving
  Het aanpassen van de leefomgeving aan klimaatverandering.

Platform duurzame sportsector

Het platform duurzame sportsector is ingericht om inzicht te geven welke eisen ook gelden voor sportverenigingen. Op het platform kan je onder andere informatie terugvinden over subsidies en organisatorische vraagstukken.

Begeleiding SportStroom

Als official supllier van de Atletiekunie helpt SportStroom een handje mee bij het begeleiden van clubs tijdens het verduurzamen van atletiekaccommodaties. SportStroom heeft als doel alle sportverenigingen te helpen bij die ene droom: energieneutraal worden. Wil je meer weten over de mogelijkheden die SportStroom biedt of over de organisatie? Klik dan hier voor uitgebreidere toelichting.

Webinars

In samenwerking met het KNKV, KNLTB, KNHB en SportStroom hebben we een  webinar serie georganiseerd. Duurzaamheidsexpert Robert den Ouden (bestuurder SportStroom) schoof ieder webinar aan om zijn inzichten te delen en vragen te beantwoorden.

Het eerste webinar ging vooral in op het verduurzamingstraject zelf. Waarom zou je er juist nu mee aan de slag gaan, hoe gaat het traject precies in zijn werk en welke financieringsopties zijn er? Op het gebied van financiering komen onder andere garantstellingen van de Stichting Waarborgfonds Sport, de Sportlening, crowdfunding, ledenobligaties en de BOSA-subsidieregeling (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) ter sprake. De presentatie is hier terug te kijken.
In het tweede webinar lag de focus op zonnepanelen en ledverlichting en het derde webinar ging over verwarming, isolatie en ventilatie.

Heb jij webinar 2 en 3 niet gevolgd, maar wil je deze wel nog terugkijken? Je kunt het desbetreffende webinar met de presentaties opvragen bij SportStroom.

Good practice 

Duurzame atletiekvereniging: AV Athlos
In 2014 besloot AV Athlos voor duurzaam te gaan. Om geld te besparen en om beter voor het milieu te zorgen. Inmiddels zorgen onder ander 94 zonnepanelen op het dak, de ledverlichting op de baan en acht zonnecollectoren voor een besparing van zo'n zevenduizend euro op jaarbasis. 

Contactgegevens Atletiekunie

Heb je vragen over het verduurzamen van jouw sportaccommodatie? Neem gerust contact op met onze projectmedewerker accommodaties, Marloes van Amerongen.