Renovatie

Vorige

Wat doen we?

De Atletiekunie heeft haar diensten uitgebreid op het gebied van atletiekaccommodaties. Naast de bestaande (en blijvende) dienstverlening aan onze verenigingen in het voortraject van nieuwbouw en renovatie biedt de Atletiekunie nu ook een adviestraject aan voor beheerders en eigenaren van accommodaties. Dit houdt in advisering op ontwerp, aanbestedingsvoorbereiding, directievoering, bouwbegeleiding en/of onderhoudsondersteuning. Deze dienstverlening is ondergebracht in een afzonderlijke Adviesgroep Atletiekaccommodaties.

Veel problemen met atletiekaccommodaties zijn terug te voeren op fouten bij de voorbereiding en realisatie van accommodaties. Atletiek is een sport met veel verschillende disciplines, waardoor een goede kennis van de atletieksport, van kwaliteitsnormen en van het wedstrijdreglement een vereiste is om een goede accommodatie te realiseren. De afgelopen jaren constateren wij dat deze kennis afneemt en onvoldoende aanwezig is vanwege de complexiteit, met als gevolg dat bij oplevering veel problemen worden geconstateerd waar zowel gebruikers (de verenigingen) als de eigenaren (gemeenten) de dupe van zijn. 

De Atletiekunie heeft deze nieuwe adviesgroep opgericht om bovenstaande diensten aan te bieden. Deze adviesgroep zal op dezelfde wijze als bestaande advies- en ingenieursbureaus en tegen marktconforme prijzen de markt van de atletiekaccommodaties bedienen. Daartoe hebben wij atletiekspecialisten vanuit verschillende adviesbureau’s samengebracht en in onze adviesgroep gebundeld. Naast de bundeling van kennis en expertise ontstaat op deze wijze tevens borging van continuïteit. De adviesgroep wordt logistiek en administratief ondersteund vanuit het bondsbureau van de Atletiekunie.

Documenten met betrekking tot een accommodatie zijn te vinden via downloads - accommodatie. Hier zijn onder andere de faciliteiten handleidingen te vinden en belijningsplannen

Wie zijn we?

De Adviesgroep Atletiekaccommodaties bestaat uit:

Contact

Als wij je kunnen ondersteunen in de voorbereiding en begeleiding van de renovatie of nieuwbouw, dan maken we graag een afspraak met je om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt contact opnemen met Bob Thomassen.