Renovatie

Vorige

De renovatie

Al vele jaren wordt met veel plezier gebruik gemaakt van de plaatselijke atletiekbaan, maar net zoals alle sportaccommodaties, is de atletiekbaan ook eens in de zoveel tijd toe aan een renovatie. Atletiek is een sport met veel verschillende disciplines, waardoor een goede kennis van de atletieksport, van kwaliteitsnormen en van het wedstrijdreglement een vereiste is om een goede accommodatie te realiseren. Veel problemen met atletiekaccommodaties zijn terug te voeren op fouten bij de voorbereiding en realisatie van accommodaties. Bij het renoveren van een atletiekbaan wil je dan ook niet over één nacht ijs gaan.

Wat komt er nu kijken bij zo'n renovatie, en wat kost dat nu eigenlijk? Dat zijn logische vragen die bij een eigenaar en gebruiker van een atletiekbaan kunnen opkomen. Als wij je kunnen ondersteunen in de voorbereiding en begeleiding van de renovatie of nieuwbouw, dan maken we graag een afspraak met je om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt contact opnemen met Anke te Boekhorst.

Documenten

Documenten met betrekking tot een accommodatie zijn te vinden via downloads - accommodatie. Hier zijn onder andere de faciliteiten handleidingen te vinden en belijningsplannen.

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat. Via deze subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties dus subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsaanpassingen, maar dus ook aan het onderhoud van de accommodatie. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van sportmaterialen.

In 2021 is € 79 miljoen beschikbaar welke wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief BTW, waarbij een drempelbedrag geldt van € 5.000. De BOSA-regeling kent ook nog een aanvullende subsidie waarbij activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving in aanmerking komen voor 10% aanvullende subsidie. 

Meer informatie over deze regeling en hoe je hiervan gebruik kunt maken vind je hier.