Anderhalvemetersamenleving

Vorige

Update 18 november

Op 17 november  heeft het kabinet in de persconferentie aangekondigd dat de huidige cijfers aanleiding zijn voor een lichte versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de sport betekent dit dat we teruggaan naar de situatie en daarbij horende maatregelen van 14 oktober, de gedeeltelijke lockdown. 

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, gelden de volgende maatregelen voor de atletieksport:

 • buiten mogen volwassenen (18 jaar en ouder) in groepjes van maximaal vier personen (excusief trainer) en met 1.5 meter afstand trainen
  • meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen
 • voor binnensporten geldt een maximum van vier personen (exclusief trainer). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. 
 • kinderen tot 18 jaar kunnen in teamverband blijven trainen; 
 • wedstrijden zijn niet toegestaan
 • publiek is niet welkom bij trainingen
 • sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten
 • voor kinderen tot 18 jaar gelden geen extra beperkingen met betrekking tot de sportbeoefening
  • jeugdwedstrijden kunnen geen doorgang vinden; 
  • onderlinge wedstrijden op de club zijn toegestaan (reizen moet beperkt worden, geen publiek)
  • alle evenementen zijn verboden dus ook hardloopevenementen (recreatief)

Met dit protocol willen we onze clubs, loopgroepen en atleten richting geven hoe te handelen, uitgaande van de maatregelen van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. De maatregelen zijn gebaseerd op het niveau ‘zeer ernstig’ van de routekaart die door de Rijksoverheid is opgesteld.

Dit concept-protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en met NOC*NSF. Dit concept-protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. De maatregelen voor de gemeente zijn in het protocol van NOC*NSF opgenomen.

Laatste versie: 19-11-2020 

Protocol Verantwoorde Atletieksport (19-11-2020)

Protocol verantwoord sporten NOC*NSF (13-11-2020)