Anderhalvemetersamenleving

Vorige

Atletiek in de 1,5 meter samenleving per 1 juli

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is nog niet verdwenen.

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om tijdens trainingen en wedstrijden de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort  mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Met dit protocol willen we onze clubs, loopgroepen en atleten richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

Dit concept-protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (16-08-2020). De maatregelen voor de gemeente zijn in het protocol van NOC*NSF opgenomen.

Laatste versie: 24 augustus 2020

Protocol Verantwoorde Atletieksport (15-09-2020)

Sportprotocol NOC*NSF  (16-08-2020)

Posters en informatieborden

Protocol Loopevenementen (25-08-2020)

Protocol Baanwedstrijden (25-08-2020)

Advies voor vrijwilligers bij baanwedstrijden

Verslag Webinar hardloopevenementen in Coronatijd

Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden  (24-08-2020)