Anderhalvemetersamenleving

Vorige

Update 15 oktober

Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. De aangescherpte maatregelen gaan in vanaf 14 oktober 22.00 uur. De maatregelen zijn minimaal de komende vier weken van toepassing (10 november 2020). In de komende twee weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

Ook voor onze atletiek- en loopsport een grote tegenvaller dat competities en wedstrijden niet meer zijn toegestaan. Tegelijkertijd zijn we blij dat er in de volle breedte, weliswaar met beperkingen, door iedereen gesport kan worden. Blijf bewegen en blijf gezond!

Voor de (atletiek)sport houden deze maatregelen in dat voor iedereen vanaf 18 jaar geldt:

  • sporten mag alleen met inachtneming van 1,5 meter afstand
    • individueel of in groepsverband met een maximum van 4 personen (exclusief trainer)
  • wedstrijden zijn niet toegestaan
  • publiek is niet welkom bij trainingen
  • sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten
  • voor kinderen tot 18 jaar gelden geen extra beperkingen met betrekking tot de sportbeoefening
    • jeugdwedstrijden kunnen geen doorgang vinden
  • alle evenementen zijn verbodendus ook hardloopevenementen (recreatief)

Met dit protocol willen we onze clubs, loopgroepen en atleten richting geven hoe te handelen, uitgaande van de maatregelen van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. De maatregelen zijn gebaseerd op het niveau ‘zeer ernstig’ van de routekaart die door de Rijksoverheid is opgesteld.

Dit concept-protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. De maatregelen voor de gemeente zijn in het protocol van NOC*NSF opgenomen.

Laatste versie: 14 oktober 2020

Protocol Verantwoorde Atletieksport (14-10-2020)

Sportprotocol NOC*NSF  (14-10-2020)