Anderhalvemetersamenleving

Vorige

Met dit protocol willen we onze clubs, loopgroepen en atleten richting geven hoe te handelen, uitgaande van de maatregelen van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Dit concept-protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF

Het naleven van de richtlijnen is een collectieve verantwoordelijkheid. Communiceer dan ook naar je leden dat je er vanuit gaat dat zij de richtlijnen op de club naleven door het tonen van een geldige QR-code. Door zélf verantwoordelijkheid te nemen helpen ze de vereniging. Stuur daar als bestuur ook op aan. 

De informatie in de protocollen en in de veelgestelde vragen wordt de komende dagen nog doorlopend aangevuld en gewijzigd. Staat het antwoord op je vraag niet in het protocol of bij de veelgestelde vragen? Mail Mandy Nagengast, afdeling breedtesport. 

De maatregelen die vanaf 28 november van kracht zijn vind je hier:

Protocol Verantwoorde Atletieksport  

Protocol verantwoord sporten NOC*NSF  

Veelgestelde vragen - NOC*NSF  

Deze toolkit ondersteunt sportverenigingen bij het naleven van de huidige coronamaatregelen. De kit bevat actuele informatie, hulpmiddelen en tips die kunnen helpen bij controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB). Je vindt er ook antwoorden op belangrijke vragen over de controle.

Toolkit coronamaatregelen