Anderhalvemetersamenleving

Vorige

Atletiek in de 1,5 meter samenleving - update 28 mei

Het protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is.

Dit concept-protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. De maatregelen voor de gemeente zijn in het protocol van NOC*NSF opgenomen.

Sportaanbieders zijn bezig met een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de overheid. We vragen onze clubs en atleten de richtlijnen uit dit protocol strak op te volgen in het belang van de volksgezondheid.

Protocol Verantwoorde Atletieksport

Sportprotocol NOC*NSF