Anderhalvemetersamenleving

Vorige

Met dit protocol willen we onze clubs, loopgroepen en atleten richting geven hoe te handelen, uitgaande van de maatregelen van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Dit concept-protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF

Staat het antwoord op je vraag niet in het protocol of bij de veelgestelde vragen? Mail Mandy Nagengast, afdeling breedtesport. 

Protocol Verantwoorde Atletieksport   (protocol gaat in per 25 september a.s.)

Protocol verantwoord sporten NOC*NSF 

Veelgestelde vragen - NOC*NSF 

Toolkit coronamaatregelen