Evenementenorganisaties

Vorige

De voordelen voor een stichting of organisatie om je bij ons aan te sluiten

Met de groeiende belangstelling voor de loopsport en vooral de toename van deelnemersaantallen bij loopevenementen, kiezen steeds meer atletiekverenigingen of al dan niet commerciële afzonderlijke organisaties ervoor hun evenement in een afzonderlijke stichting onder te brengen. Voor de atletiekvereniging heeft dit als belangrijk voordeel dat bij eventuele onverhoopte verliezen de rekening niet bij de vereniging kan worden neergelegd maar een zaak van de stichting blijft.

Zelfstandige organisaties die geen binding met een vereniging hebben zijn uiteraard juridisch beter beschermd in een stichtingsvorm dan zonder stichtingsvorm. Voor de aansluiting van deze stichtingen bij de Atletiekunie en ook ter ondersteuning van deze stichtingen heeft de Atletiekunie een buitengewoon lidmaatschap ingevoerd. Voor de buitengewone leden zijn de volgende punten van belang:

 • Buitengewone leden kunnen onder auspiciën van de Atletiekunie wedstrijden organiseren, en hun evenement ook als zodanig promoten;
 • De evenementen van bij de Atletiekunie aangesloten buitengewone leden worden vermeld op de diverse kalenders en website van de Atletiekunie;
 • Buitengewone leden krijgen korting op bepaalde producten en diensten van de Atletiekunie (zoals de officiële parkoersmeting);
 • De contributie voor het buitengewoon lidmaatschap 2022 bedraagt € 409,20
 • Evenementen tot 1.000 deelnemers zijn medeverzekerd onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie. Indien een evenement groter is dan 1.000 deelnemers zal de organisatie zelf een evenementenverzekering moeten afsluiten. 
 • Stichtingen zijn NIET medeverzekerd onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering, de bestuurders zijn zelf echter wel medeverzekerd voor algemene aansprakelijkheid onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Aansluiting bij de Atletiekunie als buitengewoon lid is vooral zinvol als het een jaarlijks terugkerend evenement betreft. Maar ook voor organisaties die slechts eenmalig een grootschalig evenement organiseren (bijvoorbeeld het zoveel-jarig bestaan van de stad) is aansluiting als buitengewoon lid bij de Atletiekunie aan te bevelen.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier kun je een mail sturen naar [email protected]

De voordelen op een rij

 • Gebruik van basismodule van wegwed
 • Verzekeringen 
 • Korting op parcoursmeting
 • Korting op huur en aanschaf van AED's
 • Organiseren van een loopevenement onder de vlag van Atletiekunie. Dit staat ook apart vermeld op www.hardlopen.nl/kalender  (middels een symbool van de Atletiekunie)
 • Organiseren van een wedstrijdloop, naast het organiseren van een recreatieloop
 • Het hardloopevenement komt te staan in het magazine Runner's World (alleen voor aangesloten organisaties) -> gratis publiciteit!
 • Bij het gebruik van een gekwalificeerde jury en lidmaatschap ben je een officiële wedstrijd.

Voor deze aansluitingsvorm moet je beschikken over:

 • Een bestuur
 • Statuten (Graag concept statuten voorleggen bij Atletiekunie alvorens dit bij notaris wordt gepasseerd).
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Aanvraagformulier lidmaatschap vereniging (of stichting). Dit aanvraagformulier kun je mailen naar de ledenadministratie