Statuten

Vorige

Ben je als club of vereniging bij de Atletiekunie aangesloten? Dan moet je beschikken over goedgekeurde statuten. Deze statuten moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor verenigingen en daarnaast moeten wij deze statuten goedgekeurd hebben. Dit heeft te maken met de verplichtingen die clubs hebben ten opzichte van elkaar en de Atletiekunie. Clubs kunnen er verder voor kiezen om in aanvulling op hun verenigingsstatuten een Huishoudelijk Reglement op te stellen maar dit is niet verplicht.

Voor atletiekverenigingen zijn zowel modelstatuten als een model voor een Huishoudelijk Reglement ontwikkeld. Wij adviseren clubs en verenigingen om bij het opstellen van nieuwe statuten of bij het wijzigen van bestaande statuten deze modelstatuten te gebruiken (een en ander in samenspraak met een notaris). Deze modelstatuten voldoen aan alle wettelijke richtlijnen en hierin zijn bovendien alle artikelen opgenomen die vanuit de Atletiekunie gevraagd worden. Uiteraard kunnen de modelstatuten verder worden aangepast en toegespitst op de situatie in de vereniging.

Het is belangrijk dat bij het opstellen van nieuwe of gewijzigde statuten de vereniging éérst goedkeuring vraagt van de Atletiekunie alvorens deze statuten door een notaris te laten vastleggen. Als de statuten reeds door een notaris zijn vastgesteld en bij controle blijkt dat de statuten niet voldoen aan onze eisen, kan het noodzakelijk zijn om statuten te wijzigen en nogmaals bij een notaris te laten passeren, wat tot extra kosten leidt.

Het model van het Huishoudelijk Reglement (HR) is afgestemd op de modelstatuten. Sommige passages in het HR verwijzen naar artikelen in de modelstatuten. Ook voor het model van het HR geldt dat dit aangepast kan worden aan de wensen van en de feitelijke situatie in de vereniging. Het HR behoeft geen goedkeuring van de Atletiekunie.

Downloads