Verzekeringen voor leden

Vorige

1. Waarvoor zijn leden van de Atletiekunie verzekerd?

Alle leden van de Atletiekunie zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens deelname aan trainingen en wedstrijden.

2. Moeten leden zelf aanvullende verzekeringen sluiten?

Het verdient altijd aanbeveling dat men op eigen naam een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) afsluit.

3. Hoe zijn triatleten die bij een atletiekvereniging lopen, fietsen en zwemmen verzekerd?

Voor triatleten is een aparte nationale bond die deze belangen behartigt. Het verdient aanbeveling triatleten onder te brengen in een vereniging of afdeling ressorterend onder die bond. Een andere mogelijkheid is een dubbel lidmaatschap, én van de Atletiekunie én van de betreffende andere sportbond om zeker te zijn dat alle risico's verzekerd zijn.