Functiebeschrijving Trainersbegeleider

Vorige

Functieprofiel Trainersbegeleider

De competenties van een trainersbegeleider zitten vooral in het observeren, analyseren en feedback geven. De trainersbegeleider begeleidt de trainers van je vereniging; in de praktijk, tijdens een training of wedstrijd. Hij of zij begeleidt met name op de pedagogische en didactische aspecten van het geven van een training en vindt het vooral leuk om de trainers een stapje verder te brengen.

Trainers die begeleid worden, leren wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen; en dat de sporters zich met plezier nog beter ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal gebied. Afhankelijk van de grootte van de vereniging is het advies om meerdere trainersbegeleiders te werven. Op die manier krijgt de rol sneller een positie binnen de club.

Een goede trainersbegeleider:

  1. Heeft een open en coachende houding;
  2. Is positief, inspireert en bouwt voort op wat goed gaat;
  3. Zorgt voor meer plezier en zelfvertrouwen bij de trainers die hij of zij begeleidt;
  4. Kijkt en luistert goed en laat zich daarbij niet leiden door eigen emoties;
  5. Legt de focus op de pedagogisch-didactische aspecten van de trainersrol;
  6. Kan observeren en op basis daarvan opbouwende en leerzame feedback geven;
  7. Geeft tips en suggesties die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.