Kortlopend lidmaatschap

Vorige

Verenigingen en loopgroepen hebben regelmatig te maken met groepen sporters die slechts voor enkele maanden gebruik willen maken van het sportaanbod van de club.

Clubs organiseren los van Start to Run diverse kortdurende opstartcursussen voor beginnende lopers, een cursus Bootcamp, of een opstart cursus voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met overgewicht, of lopers die zich in enkele maanden willen voorbereiden op een specifiek hardloopevenement. Ook maken andere sporters (bijvoorbeeld hockeyers, voetballers, schaatsers of triatleten) gebruik van een kortlopende lidmaatschappen bij de atletiekverenigingen.
Allemaal prima initiatieven, die enerzijds leiden tot inkomsten voor de vereniging en op termijn zelfs tot mogelijke ledengroei.

In een aantal gevallen melden clubs deze sporters niet aan bij de Atletiekunie (vanwege de relatief hoge kosten voor aanmelding gelet op de korte duur van het lidmaatschap). Dit is in strijd met de richtlijnen voor de bij de Atletiekunie aangesloten verenigingen (veelal artikel 4.2.b van de statuten). Hierdoor ontstaat een ongewenste situatie waarin de vereniging onderverzekerd is en daarmee risico’s loopt die niet volledig worden afgedekt door de collectieve WA-verzekering van de Atletiekunie.
 

Inhoud kortlopend lidmaatschap

De Atletiekunie heeft om deze risico’s uit te sluiten, speciaal voor dit soort tijdelijke (loop-)sporters een kortlopend lidmaatschap ontwikkeld. Het kortlopend lidmaatschap houdt het volgende in:

  • lidmaatschap van drie maanden;
  • verlenging met drie maanden is mogelijk, ook meerdere malen achter elkaar;
  • van toepassing voor alle lidcategorieën van verenigingen en voor loopgroepen, zonder wedstrijdlicentie;
  • ingangsdatum altijd per de 1e van de maand;
  • de bondsafdracht 2020 bedraagt € 6,75 voor drie maanden; 
  • als na afloop van het kortlopend lidmaatschap een normaal verenigingslidmaatschap wordt aangegaan, moet dit voor niet gekoppelde verenigingen gemeld worden bij de Ledenadministratie van de Atletiekunie. Een gekoppelde vereniging dient deze aanmelding in de eigen administratie te verwerken! In beide gevallen houden we de reguliere procedure aan;
  • als na afloop van het kortlopend lidmaatschap een lidmaatschap bij een loopgroep wordt aangegaan, moet de loopgroep deze personen lid maken in hun eigen ledenadministratie programma;
  • leden met een kortlopend lidmaatschap zijn volledig verzekerd, maar krijgen geen ledenpas.

Deze vorm van kortlopende lidmaatschappen kan voor meer (tijdelijke) inkomsten voor de club zorgen. Na een goede kennismaking met de vereniging kan dit ook betekenen dat deze sporters doorgroeien naar een langdurig lidmaatschap.

Aanmelding kortlopend lidmaatschap

De ledenadministratie van verenigingen verloopt voor een deel geautomatiseerd (gekoppelde verenigingen) en voor een deel nog handmatig. Omdat het kortlopend lidmaatschap nog niet geautomatiseerd kan worden verwerkt (om deze reden ontvangen de verenigingen een handmatige factuur per e-mail), is het noodzakelijk om alle leden voor wie een kortlopend lidmaatschap wordt aangevraagd via een Aanmeldformulier kortlopend lidmaatschap aan te melden. Het formulier dient daarna gemaild te worden naar de Ledenadministratie.