Wijzigen clubtenue

Vorige

Clubtenue wijzigen?

De officiële procedure is als volgt:

  • Je kunt een 'wijziging clubtenue' digitaal aanvragen bij onze ledenadministratie
  • Het liefst met een ontwerp (foto’s) van het nieuwe en eventuele oude clubtenue en een zo volledig mogelijke omschrijving (deze wordt letterlijk overgenomen)
  • Na ontvangst wordt de aanvraag gepubliceerd op onze site 
  • Deze aanvraag wordt ook intern beoordeeld
  • Na deze publicatie hebben verenigingen vier weken de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen
  • Is er geen bezwaar binnengekomen van deze publicatie én geen intern bezwaar; dan volgt de goedkeuring
  • Deze goedkeuring publiceren we ook op onze site
  • De vereniging ontvangt een bevestigingsbrief als de goedkeuring heeft plaatsgevonden.
  • Een clubtenue wijziging dien je normaliter op één datum in. Wil je echter een overgangstermijn instellen; dan is dit maximaal 6 maanden. Vermeld dit dan even bij de aanvraag zodat dit meegenomen kan worden in de publicatie.

We hebben momenteel ca. 296 verenigingen met een clubtenue, indien u hiervan een compleet overzicht wil hebben, kan u hierover contact opnemen met de ledenadministratie