Auditieve beperking

Vorige

Auditieve beperking

Sporters met een auditieve beperking kunnen prima sporten. Bij atletiek zowel op baan als op weg kunnen doven en slechthorenden over het algemeen prima meedoen. Op de trainingen en bij de wedstrijden. Om dat te kunnen bereiken is goede begeleiding en communicatie nodig. Goede communicatie is onmisbaar bij auditieve beperkten, van licht slechthorend tot ernstig doof. Wanneer de communicatie niet lekker loopt, haken doven en slechthorend meestal af. Dat is zonde en nergens voor nodig. Atletiek is een gezonde sporttak. Sporten bij een horende atletiekvereniging biedt een goede en gezonde basis voor integratie en participatie door doven en slechthorenden.

Samen met de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) willen wij de atletiekverenigingen voorzien van goede voorlichtingsmaterialen waarbij de vereniging met haar bestuurders, trainers, begeleiders en sportgenoten in staat zijn om makkelijker om te gaan met nieuwkomers met auditieve beperking, wat bevorderlijk maakt voor snelle acceptatie. Enorme stimulans voor doven en slechthorenden die de weg naar een atletiekvereniging sneller kan vinden en met alle plezier mee kan doen aan de trainingen en de wedstrijden. Hier vind je een reader Sporters met Auditieve en Communicatieve Beperking. Het is van alle leeftijden en ook voor verschillende auditieve beperking. Van slechthorende tot doof, laatdoven en Plotsdoven en dragers van hoorapparaten tot bionisch Cochleair Implantaties.

Ongehoord Sportief

In de aankomende twee jaar (2020-2021) worden de leden van de Koninklijke Nederlandse Dovensportbond gestimuleerd zich over te schrijven naar de reguliere sportbonden. Het realiseren van de integratie van sporters met een auditieve beperking is één van de doelen van het project Ongehoord Sportief. Ongehoord Sportief is een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport en partijen met expertise over de doelgroep auditieve beperking. Er bleek dat er behoefte is aan een informatienetwerk voor mensen met een auditieve beperking waar men makkelijk informatie kan vinden en waar geïnteresseerden goed konden worden doorgewezen naar de betrokken partijen. 

Voor al je vragen kun je hier terecht. De landingspagina van Ongehoord Sportief geeft onder andere informatie over: sportaanbod, deskundigheidsbevordering, Multisportdagen, financiën en de meest voorkomende vragen bij sporters met een auditieve beperking.
Kijk hier voor de factsheet 'Sport en Bewegen voor mensen met een auditieve beperking'. 

Bij overige vragen kan je terecht bij:
Arjen Hoogerwerf (Atletiek@kndsb.nl of hoogerwerf.kndsb@gmail.com)
Website: www.kndsb.nl

Scholing trainer-coach 'Sporters met een auditieve/communicatieve beperking'

Zoals gezegd kunnen sporters met een auditieve/communicatieve beperking prima sporten. Een trainer-coach moet echter wel met een aantal zaken rekening houden om een goede en uitgebalanceerde training te kunnen geven.Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van hoor hulpmiddelen, gebarentaal en met het niet goed kunnen uiten. Tijdens de scholing 'Sporters met een auditieve/communicatieve beperking' leer je als trainer-coach wat een auditieve/communicatieve beperking is, hoe je sporters met een auditieve/communicatieve beperking mee kunt laten doen in reguliere sportteams en hoe je een veilige trainingssituatie creëert. Ook krijg je handvatten hoe je deze sporters aanwijzingen kunt geven.