Subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden

Vorige

Stimuleringsbudget 

Wil je nieuwe sporters aan je club binden? Maak dan gebruik van het stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het stimuleringsbudget komt vanuit het programma Inclusief Sporten en Bewegen, een deelakkoord uit het Nationaal Sportakkoord. Het stimuleringsbudget is er voor alle sport- en beweegaanbieders die aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen (dus breder dan alleen aangepast sporten). 

Een mooie kans voor jou als vereniging om budget te creëren voor bijvoorbeeld samenwerking met revalidatie-/zorg-/wijkcentrum, verzorgingstehuis of vluchtelingcentra, het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep, of het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroepen.

Stimuleringsbudget aanvragen

De voorwaarden en meer informatie over het stimuleringsbudget vind je op deze website, onder het kopje Stimuleringsbudget. Vink bij de aanvraag van het formulier,  "ik wil een nieuw formulier invullen" aan. Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt maximaal €850,- (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Bij het indienen van je plan voor de aanvraag wordt ondertekening van de contactpersoon vanuit gemeente, het sportbedrijf of sportservice én een contactpersoon van de Atletiekunie gevraagd. Deze ondertekening van de aanvraag is verplicht. 

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod


Landelijke Fondsen

Er zijn tal van organisaties die sportaanbieders de mogelijkheid bieden hen sportaanbod (verder) te ontwikkelen. Kijk op de website van Uniek Sporten naar de mogelijkheden. 

Lokale sportstimulering

Ook kan je als club terecht bij de lokale overheid voor stimuleringsbudgetten voor sporters met een beperking.

Livit Orthopedie

Livit Orthopedie en de Atletiekunie werken sinds 2020 samen om het sporten met een lichamelijke beperking beter onder de aandracht te brengen. Livit wil mobiliteit mogelijk maken voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Zijn er binnen de club vragen over het begeleiden van atleten met een lichamelijke beperking t.a.v. ortheses/prothes? Neem dan vooral contact op met Livit of ga naar de website. Met hen orthopedische kennis, expertise en verschillende hulpmiddelen denken ze graag met jullie mee.

Contactgegevens Atletiekunie

Wanneer bovenstaande informatie ontoereikend is, kan een club voor vragen over de para-breedtesport contact opnemen met Marloes van Amerongen. Heb je een vraag over para-topsport dan kun je een mail sturen naar Fynn van Buuren.