Subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden

Vorige

Stimuleringsbudget 

Wil je nieuwe sporters aan je club binden? Maak dan gebruik van het stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het stimuleringsbudget komt vanuit het programma Inclusief Sporten en Bewegen, een deelakkoord uit het Nationaal Sportakkoord. Het stimuleringsbudget is er voor alle sport- en beweegaanbieders die aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen (dus breder dan alleen aangepast sporten). 

Een mooie kans voor jou als vereniging om budget te creëren voor bijvoorbeeld samenwerking met revalidatie-/zorg-/wijkcentrum, verzorgingstehuis of vluchtelingcentra, het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep, of het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroepen.

Stimuleringsbudget aanvragen

De voorwaarden en meer informatie over het stimuleringsbudget vind je op deze website, onder het kopje Stimuleringsbudget. Vink bij de aanvraag van het formulier,  "ik wil een nieuw formulier invullen" aan. Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt maximaal €850,- (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Bij het indienen van je plan voor de aanvraag wordt ondertekening van de contactpersoon vanuit gemeente, het sportbedrijf of sportservice én een contactpersoon van de Atletiekunie gevraagd. Deze ondertekening van de aanvraag is verplicht. 

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod


Landelijke Fondsen

Er zijn tal van organisaties die sportaanbieders de mogelijkheid bieden hen sportaanbod (verder) te ontwikkelen. Kijk op de website van Uniek Sporten naar de mogelijkheden. 

Lokale sportstimulering

Ook kan je als club terecht bij de lokale overheid voor stimuleringsbudgetten voor sporters met een beperking.

Platform Uniek Sporten Hulpmiddelen

Uniek Sporten heeft in 2021 het initiatief Uniek Sporten Hulpmiddelen gelanceerd om sporten en bewegen voor mensen met een beperking nog toegankelijker te maken! Als sporter kan men advies krijgen en maar liefst 85% van de financiering voor een sporthulpmiddel verkrijgen! Heb jij atleten op de club die advies nodig hebben bij de aanvraag of financiering nodig hebben voor een sporthulpmiddel? Wijs hen dan vooral op dit platform en de bijbehorende mogelijkheden!

Beleidsregels in jouw gemeente omtrent sporthulpmiddelen

Zijn er vragen over de aanschaf van sporthulpmiddelen binnen jouw club en gemeente? Via deze website van de overheid kan men relatief eenvoudig de lokale wet- en regelgeving vinden en bekijken wat er in de verodening staat. Vaak staat er in de maatschappelijke beleidsregels beschreven welke mogelijkheden er zijn om sporthulpmiddelen aan te schaffen (en welk budget hierbij hoort). Er kan gezocht worden op gemeenten, vervolgens kan er bij het vak 'woord in tekst', bijvoorbeeld de woorden 'sportrolstoel' of 'sportvoorziening' ingevuld worden. De zoekmachine toont dan de beleidsregels die op dat moment gelden. Het is overigens niet altijd zo dat de gemeente dit specifiek benoemt in het beleid.

Contactgegevens Atletiekunie

Wanneer bovenstaande informatie ontoereikend is, kan een club voor vragen over de para-breedtesport contact opnemen met Marloes van Amerongen. Heb je een vraag over para-topsport dan kun je een mail sturen naar Fynn van Buuren.