Aangepaste atletiek

Vorige

Veel clubs staan tegenwoordig “open” voor iedereen
Dat betekent ook voor mensen met een handicap. Of je nu een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve handicap hebt, iedereen moet kunnen sporten en aan hardlopen of atletiek kunnen doen.
Wanneer je een aanbod wilt opstarten, kun je op onderstaand stappenplan klikken. 
 

 

Kan iedereen bij jouw club sporten?
Na het doornemen van het stappenplan zijn er een aantal praktische tips die de club kunnen ondersteunen. Het begint ermee dat de club positief tegenover de doelgroep staat zodat leden zich ook achter deze visie kunnen plaatsen. Neem contact op met het lokale sportpunt, scholen, fysiotherapeuten of het revalidatiecentrum en kijk samen met hen naar het huidige atletiekaanbod voor sporters met een handicap. Wellicht kun je samen met de instanties de doelgroep enthousiasmeren door bij de instanties een aantal kennismakingstrainingen te verzorgen.  OOk kunnen clubs contact zoeken met contactpersonen van regionale samenwerkingsverbanden. Deze zijn te vinden via Sport op de Kaart, (on)beperkt bewegen 

Doelgroep en aantallen
De grootte van de groep is anders dan binnen de reguliere atletiek. Aantallen vanaf drie tot vijf leden is al een hele mooie start. Mensen met een lichamelijke handicap trainen zo veel mogelijk mee in de reguliere groepen. Wheelers blijken vaak moeilijker in de reguliere groepen te integreren. Vaak wordt er gezocht naar twee keer per week bij de eigen club trainen en een keer per week wat verder reizen om samen met meerdere clubs tegelijk te trainen.

Als het aanbod eenmaal staat, vinden steeds meer mensen de weg naar de vereniging!

Ondersteuning
Binnen de atletieksport zijn verschillende werkgroepen actief. Dit zijn ervaringsdeskundigen, trainers of experts vanuit de (para) medische zorg en veelal betrokken met de doelgroep. Deze werkgroepen zijn ook bereid om clubs te ondersteunen. 

Werkgroep Auditieve beperking

Sporters met een auditieve beperking kunnen prima sporten. Bij Atletiek zowel op baan als op weg kunnen doven en slechthorenden over het algemeen prima meedoen. Op de trainingen en bij de wedstrijden. Om dat te kunnen bereiken is goede begeleiding en communicatie nodig.
Goede communicatie is onmisbaar bij auditieve beperkten, van licht slechthorend tot ernstig doof. Wanneer de communicatie niet lekker loopt, haken doven en slechthorend meestal af. Dat is zonde en nergens voor nodig. Atletiek is een gezonde sporttak. Sporten bij een horende atletiekvereniging biedt een goede en gezonde basis voor integratie en participatie door doven en slechthorenden.

Samen met Atletiekunie en Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) willen wij de atletiekverenigingen voorzien van goede voorlichtingsmaterialen waarbij de vereniging met haar bestuurders, trainers, begeleiders en sportgenoten in staat zijn om makkelijker om te gaan met nieuwkomers met auditieve beperking, wat bevorderlijk maakt voor snelle acceptatie.
Enorme stimulans voor doven en slechthorenden die de weg naar een atletiekvereniging sneller kan vinden en met alle plezier mee kan doen aan de trainingen en de wedstrijden. Hier vind je een reader Sporters met Auditieve en Communicatieve Beperking. Het is van alle leeftijden en ook voor verschillende auditieve beperking. Van slechthorende tot doof, laatdoven en Plotsdoven en dragers van hoorapparaten tot bionisch Cochleair Implantaties.

Arjen Hoogerwerf (Atletiek@kndsb.nl of hoogerwerf.kndsb@gmail.com)
Website: www.kndsb.nl

Werkgroep RaceRunning

RaceRunning is een aangepast atletiekonderdeel waarbij de atleet loopt of rent met behulp van een racerunner. Een racerunner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen en met een borststeun. De racerunner is geschikt voor kinderen en volwassenen met een  lichamelijke beperking  (zoals bv cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator, krukken of rolstoel gebruiken om zich voort te bewegen.  Sommige atleten kunnen wel zelfstandig lopen, maar struikelen en vallen gemakkelijk als zij rennen.  Ook atleten die niet zo’n goede handfunctie hebben kunnen meedoen.
In Nederland kun je bij 25 atletiekverenigingen aan RaceRunning doen; kijk op het landkaartje waar je terecht kunt.

Bij het jeugdjournaal (12 januari 2019) is een video te zien hoe RaceRunning gaat.
Meer info kun je vinden op www.racerunning.nl. Contact per email is mogelijk via info@racerunning.nl of via Facebook

Werkgroep visuele beperking (Running Blind)

Running Blind is in 2007 opgericht door een aantal sporters met een visuele beperking, hun buddy's en het oogziekenhuis Rotterdam. Ondertussen is Running Blind uitgegroeid tot een begrip in de wereld van blinde en slechtziende hardlopers. Atletiek is ook voor mensen met een visuele beperking een mooie sport om te doen. Zowel op de baan als op weg kunnen blinden en slechtzienden goed meedoen aan een aantal onderdelen.  In veel gevallen gaan blinde of slechtziende sporters op pad met een buddy.  Naast hardlopen richt Running Blind zich ook op Nordic Walking.

Running Blind heeft samen met de Atletiekunie en een aantal fondsen een serie instructiefilms gemaakt voor beginnende en gevorderde lopers.
In de rubriek Tips van Runningblind staan nog meer handige zaken waar atletiektrainers hun voordeel mee kunnen doen. Via onderstaand mailadres helpen wij ook vragen te beantwoorden.

Email: info@runningblind.nl  website: www.runningblind.nl

Informatienetwerk voor mensen met visuele beperking
Er bleek dat er behoefte is aan een informatienetwerk voor mensen met een visuele beperking waar men makkelijk informatie kan vinden en geïnteresseerden goed konden worden door gewezen naar de betrokken partijen.
Voor al  je vragen kun je hier terecht. Deze landingspagina van Zichtbaar Sportief is te bezoeken vanuit het perspectief van de sporter of van de professional en geeft onder andere informatie weer over: sportaanbod, deskundigheidsbevordering, accommodaties, financiën en nog veel meer. Kijk ook hier voor de factsheet 'Sport en Bewegen voor mensen met een visuele beperking'.
Loop je dus ergens tegen aan op het gebied van sport in combinatie met de visuele handicap, neem dan contact op met zichtbaarsportief@gehandicaptensport.nl

Werkgroep Atletiek met Autisme Plus

De werkgroep Atletiek en Autisme Plus ondersteunt verenigingen, trainers en sporters bij hun trainingen in reguliere - en speciale trainingsgroepen bij vragen over omgaan met sporters met gedragseigenaardigheden, zoals vaak voorkomt bij onder meer autisme.
Men richt zich op (trainers van) sporters met sociaal/emotionele – en gedragsbijzonderheden met een normale tot hoge intelligentie, onder andere atleten met autisme. Deze groep sporters kan met de juiste begeleiding zowel in reguliere – als in speciale trainingsgroepen sporten.

Er is in de sportpraktijk een werkende en passende aanpak gevonden voor het trainen van de doelgroep Autisme Plus. Door het delen van de visie, kennis, ervaring en expertise kan er samen worden gewerkt om meer atleten met Autisme Plus de mogelijkheid geven om te sporten. Dit is namelijk voor iedereen belangrijk, maar voor deze doelgroep is het eigenlijk essentieel en vaak niet voor de hand liggend. Er wordt advies en ondersteuning aan trainers en verenigingen gegeven bij het geven van training aan deze doelgroep en opzetten van speciale trainingsgroepen. Daarvoor is de ‘Toolkit Atletiek en Autisme Plus’  ontwikkeld voor trainers. Ook worden er workshops, praktijkbegeleiding, en advies op maat gegeven.

Voor vragen en informatie kan je contact opnemen met:

Expertiseteam Atletiek en Autisme Plus
Paul Swart: paul@tatoran.nl
Anika van Gooswilligen:  buitengewooninsport@gmail.com  

Werkgroep Grenzeloos actief

MEE NL, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12, NISB/SOS en NOC*NSF hebben in opdracht van het ministerie van VWS een nieuw programma ontwikkeld om sporten en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen, genaamd ‘Grenzeloos actief’. 
De (sport)consulenten zijn er voor alle mensen met een beperking of een chronische ziekte die een vraag hebben over sport. Dankzij hun ervaring en netwerk in de regio’s vinden de (sport)consulenten en hun samenwerkingspartners voor iedereen die wil sporten een leuke en passende vereniging. MEE denkt mee over alle aspecten die te maken hebben met het sporten: van de sport zelf en de vereniging tot het vervoer van en naar de sportactiviteit en de bekostiging van de contributie. Ook sportverenigingen en trainers kunnen terecht bij MEE. MEE helpt hen bij het creëren van aanbod voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. 

In de regio zijn de overheid, scholen, sportverenigingen, MEE en zorginstellingen samen aan de slag om het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking te verbeteren en toegankelijker te maken. Daarnaast wordt de kennis van lokale adviseurs over gehandicaptensport versterkt en worden sportverenigingen nog beter ondersteund bij het opzetten van projecten voor mensen met een beperking.  Het werk van de sportconsulent is uitgelegd in een filmpje

Meer weten over Grenzeloos Actief?
Voor meer informatie over het programma 'Grenzeloos Actief' kunt u terecht bij Marc Pelkman, projectleider Sport. m.pelkman@mee.nl of 06 - 15 51 93 28 of kijk op www.MEE.nl

Ondersteuningssubsidies

Lokale sportstimulering
Ook kunnen clubs terecht bij hun lokale overheid voor stimuleringsbudgetten voor sporters met een handicap.

Wanneer bovenstaande informatie ontoereikend, kan een club voor vragen over de para-breedetesport contact opnemen met Marloes van Amerongen. Vragen over opleidingen gaan via Opleidingen. Heb je een vraag over para-topsport dan kun je een mail sturen naar Fynn van Buuren.