Athletics Challenge basisonderwijs

Vorige

Athletics Challenge is een atletiektoernooi dat basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs kunnen inzetten. Dit toernooi is in de vorm van een meerkamp en bevat uitdagende onderdelen voor de kinderen. De essentie van atletiek komt terug in het toernooi, want alle onderdelen gaan over hoger, verder en sneller; hoger springen, verder werpen en sneller lopen.

Meerkamp basisonderwijs

Opzet toernooi

- Het toernooi duurt zo’n 3 uur;
- uitgaan van deelname van (max.) 6 klassen (poules);
- elke klas opgedeeld in 4 teams;
- de scores worden per poule tussen de 4 teams vergeleken;
(dan strijden de teams letterlijk tegen elkaar en is de beleving voor het kind het grootst)
- deze teams strijden op 6 verschillende onderdelen tegen elkaar;
- 3 teamonderdelen;
- 3 individuele onderdelen;
- huldiging teams en elk kind eigen diploma met prestaties;
- de essentie van atletiek komt terug in het programma, ‘hoger, verder en sneller’;
- eenvoudige meettaken, zo min mogelijk regels en makkelijk toepasbaar;
- veel bewegen, meerdere pogingen per onderdeel en weinig wachttijd.

De organisatie
- Keuze voor onderdelen op basis van accommodatie, voorkeuren en materiaal;
(Zo kan bij onderdeel ‘springen’ de keuze worden gemaakt uit verspringen, hurkhoog springen of meervoudig springen)
- verschillend alternatief materiaal beschreven om het toernooi laagdrempelig te organiseren;​- ouders verrichten eenvoudige meettaken.

Ondersteunende documenten
Plan van aanpak
Scoreformulieren 
(voor handmatige scoreverwerking)
Handleiding score verwerking via
atletiek.nu (digitale scoreverwerking)

Tijdschema 
Benodigdheden materiaal per onderdeel
Instructiekaarten van de onderdelen
- Ontwerp je eigen diploma online

Informatiemateriaal voor (hulp)ouders
informatiebrief ouders
informatiebijeenkomst in powerpoint
startnummers hulpouders

Evaluatieformulier