Gemeenten

Vorige

Met Ren.Spring.Gooi zet de Atletiekunie haar kennis en kunde in om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Het lesprogramma zorgt voor verbetering in de uitvoering van de basisbewegingen rennen, springen en gooien. Hiermee draagt het bij aan de motorische ontwikkeling van de kinderen die deelnemen aan het programma. De atletiek is de moeder aller sporten en vormt de basis voor vele andere sporten. Elk van de basisbewegingen in Ren.Spring.Gooi zie je terug in het sport- en beweeglandschap. Als deze bewegingen van kinds af aan goed beheerst worden leidt het tot minder blessures en meer plezier in bewegen. Kortom Ren.Spring.Gooi draagt op lange termijn bij aan zowel de mentale als fysieke ontwikkeling van het kind.

Ren.Spring.Gooi in uw gemeente? Neem contact met ons op of meld je aan!

Aanmelden       Stel je vraag