OldStars running

Vorige

Wat is OldStars running?

OldStars is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en haar partners Menzis en het Ministerie van VWS  om ouderen in beweging te houden en hen de mogelijkheid te geven de sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren. 

We bewegen met zijn allen steeds minder en steeds eenzijdiger. Dit leidt bij ouderen tot snelle afname van vitale functies, verminderde zelfredzaamheid en kan gemakkelijk ook tot eenzaamheid leiden. Hardlopen als sport wordt steeds populairder. Er zijn weinig speciale middelen voor nodig, je kan het gezellig in groepsverband doen en de meeste mensen kunnen eenvoudig beginnen. Mensen die op latere leeftijd willen starten met hardlopen ervaren echter meerdere drempels. Door het aanbieden van aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten met de hardloopsport als middel is het doel om drempels weg te nemen om op latere leeftijd (55+) te kunnen starten met hardlopen.

Oudere beginnende lopers en/of wandelaars die ‘zomaar’ starten hebben meer kans op blessures of vallen. Met OldStars running wordt met aangepaste loopvormen en accent op coördinatie en kracht het aanpassingsvermogen vergroot en zal aantoonbaar het valrisico en de kans op blessures verminderen. Naast beginnende lopers is OldStars running geschikt voor oudere ervaren lopers en een grote groep senioren die er wat betreft niveau tussenin zit. Een aantal mensen op leeftijd traint al mogelijk vele jaren, maar te eenzijdig, te weinig gevarieerd en alleen of in kleine groepjes. In  het OldStars-concept is er nadrukkelijk gekozen voor aandacht voor het sociale element en structuur in de week en gezelligheid/ontspanning door gewoon samenzijn met een doel, waardoor het sociale netwerk op latere leeftijd wordt vergroot.

Voordelen voor clubs

Met OldStars running draag je bij aan het doel om de sportparticipatie van 55-plussers te vergroten. Daarnaast betekent nieuwe leden ook extra vrijwilligers, extra kantine-inkomsten en een betere benutting van de accommodatie. 

OldStars running op jouw club?

Wij bieden samen met het Nationaal Ouderenfonds ondersteuning aan clubs bij het opzetten en uitvoeren van OldStars running. De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van een intakegesprek en een voorstel tot ondersteuning (ondersteuningstraject):

Daarin bieden we de volgende mogelijkheden:

  1. Ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak in samenwerking met het Ouderenfonds met een duurzaam organisatiemodel.
  2. Het ontwikkelen van communicatie en PR materialen voor de start van OldStars running.
  3. De mogelijkheid tot het volgen van een cursus/opleiding voor de begeleider en/of trainer.
  4. Het organiseren van een clinic met het Ouderenfonds op de vereniging via een docent.
  5. Het realiseren van een samenwerking met gemeente en/of welzijnsinstelling.
  6. Clubs kunnen in aanmerking komen voor een opstartsubsidie van het Ouderenfonds.

Heb je interesse en wil je meer informatie? Mail naar sportaanbod@atletiekunie.nl