Meldpunt

Vorige

Meldpunt en procedure

Eén van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie De Vries is het invoeren van een verplichting voor bestuurders en begeleiders (denk aan trainers, coaches en verzorgers zoals fysiotherapeuten), om incidenten van grensoverschrijdend gedrag te melden. Dit advies is met ingang van 1 april 2019 omgezet in een verplichting voor alle leden van de Atletiekunie. Niet alleen moet dan duidelijk zijn waar gemeld kan en moet worden, maar ook wélke zaken gemeld moeten worden. In deze infographic kun je zien op welke wijze je melding kunt maken van (een vermoeden van) seksuele intimidatie en wat de procedure voor het vervolg is.

Grensoverschrijdend gedrag kent tal van gradaties en de ernst van een incident kan verschillend ingeschat worden. Om die reden is het van belang gedragsregels voor begeleiders in de sport te hanteren. Grensoverschrijdend gedrag kan daarmee gedefinieerd worden als gedrag dat een overschrijding inhoudt van deze gedragsregels.

Grensoverschrijdend gedrag komt echter niet alleen voor in de relatie tussen begeleider en sporter, maar ook tussen sporters onderling. Ook voor sporters gelden dus gedragsregels.

Als sport willen we niet langer wegkijken bij incidenten. Aanspreken op ongewenst gedrag is noodzakelijk en het melden van incidenten is een plicht. Hiervoor kennen we de volgende routes:

 • Sporters en begeleiders
  kunnen incidenten melden bij de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de club, bij het bestuur van de club, bij een VCP van de Atletiekunie, of bij het Vertrouwenspunt sport (Centrum Veilige Sport Nederland);
   
 • VCP’s van de club
  kunnen incidenten melden bij het bestuur van de club, bij een VCP van de Atletiekunie of bij het Vertrouwenspunt Sport (Centrum Veilige Sport Nederland);
   
 • Bestuursleden van de club
  kunnen incidenten melden bij een VCP van de Atletiekunie of bij het CVSN

In gezamenlijk overleg met de Atletiekunie kan (een onderzoeker of aanklager van) het ISR worden ingeschakeld.

 


Is er bij jou op de club iets aan de hand?

Of in je directe omgeving? Heb je een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt en heb je behoefte aan een gesprek? De volgende instanties kunnen je helpen
 

 • Meldpunt sport: 0900 - 202 55 90
  Heb je behoefte aan een gesprek? Bel dan, geheel vertrouwelijk, met het NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland. Je krijgt eerst een medewerker te spreken die je verhaal aanhoort en met je meedenkt. Wil je persoonlijke begeleiding dan kun je een eigen vertrouwenspersoon krijgen. Je kunt daarbij zelf aangeven of je liever met een man of vrouw praat. Het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de sport is telefonisch bereikbaar van 9:30- 17:30 uur. Je kunt ook anoniem melden of in gesprek gaan door hier melding te maken. Voor bereikbaarheid in de avonden en weekenden kijk je bij contact informatie.  
   
 • Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101
  Slachtofferhulp biedt emotionele hulp, begeleiding in strafprocessen en helpt slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis
   
 • Zedenpolitie: 0900-8844
  Bel bij seksueel misbruik met 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie bij jou in de buurt
   
 • Crisislijn: 0900-0113
  Je kunt bij 113 terecht wanneer je zelfmoordgedachten hebt of wanneer je iemand kent en je zorgen maakt over deze persoon. Worstel jij met zelfmoordgedachten? Praten werkt! Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl. Dit kan 24/7, gratis en is anoniem. Op onze website kun je een zelftest doen of online therapie volgen doen.

 

Voor advies kun je ook contact opnemen met één van de twee vertrouwenscontactpersonen van de Atletiekunie: Els Manders (06 522 856 65) of Frank Koomen (06 558 975 86). Wil je anoniem melden bij de Atletiekunie dan kun je hier melden.