Verenigingsmonitor

Vorige

Om jouw club te vergelijken met andere clubs binnen de atletiek- en loopsport is de verenigingsmonitor ontwikkeld!

De verenigingsmonitor is een onderzoek onder sportclubs met vragen over onder andere het ledenbeleid, vrijwilligers, financiën en accommodatie. Clubs die meedoen met de verenigingsmonitor krijgen toegang tot het Benchmark Dashboard. Hier vergelijk je jouw club met andere clubs. Bijvoorbeeld met atletiekverenigingen of loopgroepen van dezelfde grootte of in dezelfde regio. Ook kun je jouw club vergelijken met andere sportverenigingen. Zo kom je dus meer te weten over waar jouw club staat ten opzichte van andere clubs, op allerlei gebieden. En je kunt van elkaar leren! Inzichten die je vervolgens kunt gebruiken voor het maken of aanpassen van je plannen voor de vereniging.

Dus ben je bijvoorbeeld benieuwd of andere clubs tijdelijk aanbod hebben voor niet-leden? Wat ze aan contributie vragen? Hoe andere clubs aan hun vrijwilligersbeleid werken? Of wat ze hun trainers betalen? Doe dan mee met de verenigingsmonitor! Eind april krijgen alle atletiekverenigingen en loopgroepen een uitnodiging waarmee ze kunnen deelnemen aan de verenigingsmonitor. Tot 15 juni staat de vragenlijst open om in te vullen en na de zomer zijn de resultaten beschikbaar in het Benchmark Dashboard. 

Heb je nu al vragen over de verenigingsmonitor? Bekijk de veelgestelde vragen hieronder of neem contact met ons op via [email protected] 

Wat heeft mijn club aan dit onderzoek?
Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe jouw club ervoor staat. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere clubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren en waar kansen liggen. Zo kun je beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende voorbeelden in de monitor.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?
Alleen jouw club krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf clubs, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de Atletiekunie inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Wat heeft de Atletiekunie aan dit onderzoek?
Het geeft de Atletiekunie inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt.

Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij de atletiek- en loopsport?
De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je club in het Benchmark Dashboard ook kunt vergelijken met clubs in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden.

Waar vind ik de vragenlijst?
Alle bij de Atletiekunie aangesloten clubs ontvangen rond half april 2022 een email met een link naar een persoonlijke vragenlijst. Als je begin mei nog geen mail hebt ontvangen neem dan contact op met [email protected]

Hoelang duurt het invullen van de vragenlijst?
Het invullen neemt ruim een uur in beslag. Dit hoeft niet in één keer en hoeft niet gedaan te worden door één persoon. De vragenlijst is opgedeeld in negen onderdelen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifiek bestuurslid versturen, waardoor elke bestuurder een eigen onderdeel kan invullen en het invulwerk dus verdeeld wordt.

Ingevulde gegevens blijven bewaard waardoor je historie opbouwt. Als jouw club in 2021 de verenigingsmonitor heeft ingevuld dan is een deel van de vragen automatisch ingevuld zodat je sneller door de vragenlijst kan. Het is belangrijk om de gegevens uiteraard wel te controleren of deze nog juist zijn en aan te passen waar nodig.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen en wanneer krijg ik toegang tot het dashboard?
Clubs kunnen de vragenlijst invullen vanaf het moment dat ze de persoonlijke vragenlijst hebben ontvangen. De monitor staat open tot 15 juni. Vanaf september is het Benchmark Dashboard toegankelijk voor alle clubs die de vragenlijst hebben ingevuld.

Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?
Ja, antwoorden worden opgeslagen op het moment dat je op ‘volgende’ klinkt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

Hoe kan ik inloggen in het Benchmark Dashboard van mijn club?
In september ontvangen alle clubs een mail waarin staat beschreven hoe je een account kunt aanmaken voor je club.

Kan ik met meerdere mailadressen inloggen?
Nee, dat is niet mogelijk. Het account is gekoppeld aan één specifiek mailadres van jullie club.