Combi-lidmaatschap wandelaars (KWBN)

Voor een goede invulling van het lidmaatschap van de wandelleden binnen de Atletiekunie (wandelaars, nordic walkers, sportief wandelaars), hebben we met de KWBN (Koninklijke Wandelbond NL) een convenant gesloten waarin op verschillende punten gestreefd wordt naar verdere samenwerking.

Wat houdt het combi-lidmaatschap in?

Een van de belangrijkste punten uit dit convenant is het combinatie-lidmaatschap voor wandelaars binnen de Atletiekunie. De inhoud van dit combi-lidmaatschap is als volgt:

  • Wandelaars binnen de Atletiekunie (dat zijn de leden die als zodanig door de ledenadministratie van de vereniging als wandelaar zijn aangemeld bij het bondsbureau) worden automatisch ook als lid aangemeld bij de KWBN.
  • Op basis van dit combi-lidmaatschap ontvangen deze wandelleden vanuit de KWBN een ledenpas, de jaarlijkse wandelkalender, en vier keer per jaar het wandelmagazine van de KWBN.
  • Deze wandelleden blijven uiteraard ook lid van de Atletiekunie en ontvangen zij ook vanuit de Atletiekunie een ledenpas.
  • Het combi-lidmaatschap betekent geen extra kosten voor het wandellid of voor de vereniging. De bondscontributie voor wandelaars binnen de Atletiekunie is gelijk aan de bondsafdracht voor recreanten.
  • Aan de KWBN worden alleen die gegevens ter beschikking gesteld die noodzakelijk zijn voor het registreren van het lidmaatschap en voor de verzending van ledenpas, wandelkalender en magazine. Het betreffen de NAW-gegevens en het mailadres. De KWBN zal op geen enkele wijze aanvullende acties ondernemen of laten ondernemen met deze ledengegevens.
  • Het voeren van de ledenadministratie voor de wandelleden blijft een zaak van de Atletiekunie. Wijzigingen in persoonsgegevens en aan- of afmeldingen van leden blijven lopen via de ledenadministratie van de Atletiekunie. De Atletiekunie geeft de mutaties door aan de KWBN.

Leden die zich aanmelden bij de Atletiekunie als wandelaar en als zodanig verwerkt worden komen automatisch in de combi-lidmaatschapsregeling terecht. Dit houdt in dat zij de reguliere voordelen van de Atletiekunie behouden en vanuit de KWBN het volgende tegemoet kunnen zien:

  1. Na verwerking in de KWBN ledenadministratie ontvangen zij binnen vier weken de KWBN-ledenpas.
  2. Na verwerking in de KWBN ledenadministratie ontvangen zij de vanaf de eerstvolgende verschijnende editie van het Wandelsportmagazine.
  3. Eenmaal per jaar ontvangen zij het landelijk Wandelprogramma per post. Tussentijdse nieuwe leden kunnen, tot de verschijning/verzending van het nieuwe Landelijk Wandelprogramma, via de website de tochten inzien.

Op de KWBN ledenpas wordt melding gemaakt dat deze pas verstrekt is op basis van het combi-lidmaatschap.

Als er voor het aangaan van dit combi-lidmaatschap een rechtstreeks lidmaatschap bij de KWBN is afgesloten, kunnen leden dit zelf bij de KWBN beëindigen. Dit gebeurt niet automatisch door de Atletiekunie.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met onze ledenadministratie.