Jeugdfonds Sport & Cultuur

Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen. Door de coronacrisis, hebben meer gezinnen geldproblemen en kunnen zij de contributie niet meer betalen. Kinderen die (weer) naar de club willen, staan daardoor aan de zijlijn. Als atletiekvereniging kun je deze kinderen en jongeren de kans geven om lid te worden of te blijven, ook als er thuis onvoldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen met een bijdrage in de contributie en de aanschaf van benodigde sportattributen.

Hoe werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Het bestuur of andere kaderleden (trainers, commissieleden) van een atletiekvereniging kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, buurtsportcoach of een medewerker van het wijkteam. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Binnen drie weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen vereniging. De contributie wordt rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging.

Wat kun je als clubbestuurder doen?

Je kunt de penningmeester, trainers en vrijwilligers van de vereniging laten weten dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat. Zij kunnen ouders wijzen op de hulp die ze kunnen krijgen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waardoor hun kinderen lid kunnen worden of blijven van de atletiekvereniging. Ouders kunnen zelf op zoek gaan naar een intermediair of contact opnemen met de coördinator van het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook helpt het om bestaande leden en bezoekers erover te informeren. Wie weet kennen zij gezinnen die wel een steuntje kunnen gebruiken.

Hulpmiddelen

Met een tekst op de clubwebsite, aandacht in de nieuwsbrief of via social media, breng je de mogelijkheden van Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de aandacht. Je kunt hiervoor de middelen uit de handige toolkit gebruiken!