Aansprakelijkheid

Alles over de aansprakelijkheidsverzekering.

Dekking

Deze verzekering verleent dekking indien er sprake is van aansprakelijkheid van de verzekerden voor zaak- en/of letselschade van derden welke verband houden met atletiekactiviteiten en/of hieraan gerelateerd zijn. Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met de organisatie van verenigingsevenementen (tot 2.500 deelnemers) en activiteiten, welke niet direct met de doelstelling van de vereniging te maken hebben, doch hieraan wel bevorderlijk zijn. (Bijvoorbeeld oud papier actie of een bingoavond om de verenigingskas te spekken).

Verzekerden

  • Bij de Atletiekunie aangesloten verenigingen en organisatiecomités en hun bestuur c.q. bestuursleden als zodanig
  • De leden van de vereniging
  • Aspirant-leden (voor een duur van maximaal 6 weken)
  • Hardlopen.nl leden (voorheen Dutch Runners leden)
  • Hardlopen.nl Loopgroepen (voorheen Dutch Runners Loopgroepen)
  • Vrijwilligers voor zover in vereniging-/stichtingsverband wordt opgetreden (hieronder vallen ook (assistent-)trainers en wedstrijdofficials)
  • Bij de Atletiekunie aangesloten stichtingen (buitengewone leden) tot 1.000 deelnemers per evenement*

* Het betreft hier algemene aansprakelijkheid en geen bestuurdersaansprakelijkheid. Alleen verenigingen zijn medeverzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid. Stichtingen kunnen via de verzekeringsspecialist van de Atletiekunie, Everion, een offerte voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering opvragen.
** bij evenementen boven 1.000 deelnemers dient aansprakelijkheid middels separate evenementenverzekering afgedekt te worden

Uitsluitingen

Uitgesloten zijn aanspraken voor schade verband houdende met diefstal, verduistering, vermissing en/of verwisseling van zaken.

Eigen risico

  • € 500,- per aanspraak voor schade aan zaken.
  • € 1.000,- per aanspraak voor personenschade.

De polis voor de aansprakelijkheidsverzekering vind je hier.