Verzekeringen voor evenementen

Bij het organiseren van een evenement is het verstandig om stil te staan bij de risico's die je als vereniging of stichting hierbij kunt lopen.

Naast baanwedstrijden worden er steeds vaker evenementen georganiseerd waar, naast het atletiekgedeelte, ook veel niet-atletiek gerelateerde randactiviteiten plaatsvinden. Je moet je realiseren dat deze activiteiten (bijvoorbeeld een springkussen voor de kinderen, een fietstocht, een voetbalwedstrijd of plaatsen van een tribune) niet onder de collectieve ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie vallen en dat je voor dat gedeelte het beste (een rubriek op) een evenementenverzekering kunt afsluiten.

Daarnaast geldt ook dat alleen de organisatie (waaronder alle vrijwilligers van de vereniging of stichting) en leden van de Atletiekunie (deelnemers) zijn medeverzekerd op de ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering. Indien je als organisatie de verantwoordelijkheid wilt nemen en alle risico's wilt afdekken, kun je voor met name de deelnemers die geen Atletiekunie lid zijn & eventueel de bezoekers van het evenement (een rubriek op) een evenementenverzekering afsluiten.

Op een evenementenverzekering zijn diverse rubrieken te verzekeren. Zo kan ook de optie casco (dekking tegen schade aan en/of verlies van zaken van de organisatie of roerende zaken waarvoor de organisatie verantwoordelijk is, mits deze niet elders zijn verzekerd) interessant zijn voor je organisatie. Bijvoorbeeld:

  • Aansprakelijkheid (dus ook als niet-leden aan de wedstrijd mee kunnen doen)
  • Ongevallen
  • Casco
  • Extreme weersinvloeden
  • Geld

Een evenementenverzekering kun je afsluiten via onze verzekeringsspecialist Everion, telefoonnummer 0186 - 700 236. Zij kunnen je een offerte op maat sturen.