Ongevallen

Informatie over de ongevallenverzekering

Dekking

Deze verzekering verleent een kapitaalsuitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De verzekering is van kracht tijdens het deelnemen aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan vergaderingen en trainingen) op plaatsen en uren welke door de aangesloten vereniging/stichtingen zijn vastgesteld. Ook het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar die activiteiten plaatsvinden. De activiteiten moeten wel direct atletiekclub gerelateerd zijn.

Verzekerden

Alle leden van de Atletiekunie (waaronder ook bestuursleden en aspirantleden) alsmede alle trainers en vrijwilligers die als zodanig zijn geregistreerd.

Uitsluitingen

In geen geval kunnen onder deze polis het eigen risico en/of verlies van no-claimkorting die van toepassing zijn op de eigen ziektekostenverzekering worden geclaimd.