Onkosten evenementen

Alles over het afdekken van kosten (reeds uitgegeven en contractueel verplicht nog te betalen) bij afgelasting en/of onderbreking van een evenement, zoals huur van ruimten of materialen, beloning medewerkers, gage artiesten, promotie en catering.

Soorten dekking

 • Non-appearance (het wel/niet doorgaan van het evenement is afhankelijk van met name genoemde (hoofd)personen)
 • Non-performance (calamiteitendekking zoals Nationale Rouw, onbereikbaarheid van de locatie etc.)

Uitsluitingen

 • Weersinvloeden
 • Geringe belangstelling publiek
 • Financiële moeilijkheden organisator

1. Ongevallen

Dekt financiële gevolgen van overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Rubriek Pakket 1 Pakket 2

A. Overlijden

€ 2.500,00

€ 5.000,00

B. Blijvende invaliditeit

€ 25.000,00

€ 50.000,00

C. Medische kosten (facultatief)

€ 500,00

€ 500,00

Verzekerden:

Niet-leden, niet geregistreerde vrijwilligers, medewerkers, artiesten en overige groepen in overleg.

2. Materialen/casco

 • Gehuurde of geleende materialen of materialen in eigendom, bijv tenten, start/finish, tijdklokken en beeld-geluidsapparatuur.
 • Mogelijkheden om zowel het transport van materialen als het verblijf op de locatie te verzekeren.
 • Keuze voor een beperkte dekking (brand, blikseminslag, ontploffing, diefstal na braak of storm) of uitgebreide dekking (onverschillig door welke oorzaak ontstaan)

Geldswaarden
Dekt schade door verloren gaan van geld/geldswaardige papier tijdens vervoer en verblijf op locatie.

3. Extreme weersinvloeden

Indien zich extreme weersinvloeden voordoen die een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van degenen die het evenement bijwonen EN het evenement hierdoor:

 • Geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden;
 • Moet worden uitgesteld;
 • Tijdelijk moet worden onderbroken;
 • Voortijdig moet worden beëindigd.

Extreme weersinvloeden dienen aan criteria conform de polisvoorwaarden te voldoen, zoals bijvoorbeeld minimale neerslag van 25 mm per uur, windstoten vanaf 8 Beaufort. Het moet dus gaan om extremen. In overleg kan mogelijk maatwerk worden geleverd.

Dekking dient uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het evenement geregeld te zijn!

4. Verzekeren van prijzengeld bij verbreken parcours- en/of wereldrecords

Indien aan het verbreken van parcours- en/of wereldrecords prijzengelden zijn gekoppeld dan is hiervoor een verzekeringsmogelijkheid. Ook verzekeren van contractuele bonussen behoort tot de mogelijkheden.

5. Verzekeren van in te zetten verkeersregelaars

Indien gewenst verzekeren wij uw verkeersregelaars voor het aansprakelijkheids- en ongevallenrisico tijdens hun activiteiten als verkeersregelaar.