Rechtsbijstand

In een maatschappij waarin conflicten en claims steeds vaker voorkomen is professionele juridische hulp belangrijk voor iedereen. Een rechtsbijstandverzekering biedt rechtshulp/vergoedt de kosten van rechtshulp in geval u een geschil heeft met een derde.

Een rechtsbijstandverzekering is een kostenverzekering en vergoedt de kosten van rechtsbijstand in natura.(Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt alleen de kosten van de daadwerkelijke schade en niet de bijkomende kosten ingeval van een geschil zoals hierboven vermeld)

De Atletiekunie heeft via haar verzekeringsspecialist Everion een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij DAS Rechtsbijstand. Alle verenigingen hebben de mogelijkheid om zich hierbij, op basis van dezelfde voorwaarden en tegen gereduceerde premie, aan te sluiten. Bij het pakket van DAS is ook een incassodienstverlening opgenomen wat voor de vereniging zeker een goed hulpmiddel kan zijn.

Meer informatie of een offerte opvragen?

Neem contact op met Everion.
www.everion.nl