Verzekeringen voor stichtingen (Buitengewoon lidmaatschap)

Het is van belang te beseffen dat apart door de vereniging opgerichte stichtingen (bijvoorbeeld voor een evenement) niet zonder meer onder de collectieve verzekeringen van de Atletiekunie vallen. Een stichting is namelijk een aparte rechtspersoon.

  • Stichtingen aangesloten bij de Atletiekunie via het buitengewoon lidmaatschap zijn tot 1.000 deelnemers per evenement medeverzekerd onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Bij evenementen waar meer dan 1.000 mensen deelnemen, moet de stichting zelfstandig een verzekering afsluiten. Daarnaast gelden dezelfde voorwaarden als voor een vereniging en kan het alsnog noodzakelijk zijn om een evenementenverzekering af te sluiten.
  • Stichtingen zijn niet medeverzekerd op de collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie. Hiervoor moet de stichting zelf een verzekering afsluiten.
  • Daarnaast geldt de collectieve aansprakelijkheidsverzekering niet voor stichtingen met een andere hoedanigheid dan die van de Atletiekunie. Denk hierbij aan exploitatie/beheerstichtingen voor de sportaccommodatie. Dit soort stichtingen moeten zelf een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.