Omgaan met Jeugd

het creëren van een ontwikkelingsgericht sportklimaat
Vorige

Kinderen willen plezier tijdens het sporten en jij als trainer speelt daarbij een belangrijke rol. Trainers zijn zich over het algemeen bewust van hun belangrijke functie als rolmodel en als opvoedende waarde die hun voorbeeldgedrag kan hebben. In deze bijscholing staan de succesfactoren in het gedrag van trainers en coaches centraal. Wat zijn precies jouw rollen als trainer, coach of begeleider? Hoe breng je de succesfactoren in de praktijk en geef je zo de kinderen sportplezier?

Het belang van positief coachen wordt bijna altijd spontaan genoemd. Dat geldt ook voor het belang van plezier als bron van motivatie. Ook wordt breed onderkend dat de focus niet te zeer op het winnen moet liggen, maar eerder op ‘winst boeken op individueel niveau’.
Maar, zo blijkt na een seizoen intensieve waarneming, op het veld of in de zaal is het niet makkelijk dit ideale trainersgedrag ook altijd toe te passen. Daarom heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden waarin de volgende vraag centraal stond: “Wat zijn de succes- en faalfactoren in het gedrag van trainer/coaches bij het creëren van een veilig en ontwikkelingsgericht sportklimaat”.

De succesfactoren die uit dit onderzoek naar voren kwamen staan centraal in deze bijscholing. Door middel van aantrekkelijke werkvormen wordt je meer bewust van de rol die je als trainer hebt in het creëren van een ontwikkelingsgericht sportklimaat.

Visie: kindgerichte jeugdatletiek
De inhoud van deze bijscholing is een concretisering van de kindgerichte jeugdatletiek die de Atletiekunie in haar visie beschrijft. Deze visie vertrekt vanuit de mogelijkheden en beleving van het kind. Waar de meeste bijscholingen gaan over de inhoud van de trainingen vanuit deze visie, gaat deze bijscholing in op de benadering van de kinderen. Een kant die we als Atletiekunie meer aandacht willen geven.

Aan het eind van de bijscholing:

  • Ben je je bewust van je eigen rol in het creëren van een ontwikkelingsgericht sportklimaat: wat zijn mijn rollen als trainer, coach, begeleider? Wat is mijn verantwoordelijkheid?
  • Heb je inzicht verkrgen in het effect van het eigen handelen eop het sportklimaat van kinderen: vier inzichten over trainerschap
  • Kun je deze vier inzichten in je eigen praktijk als trainer hanteren
  • Geef je Kinderen sportplezier!

Voor wie?
Deze bijscholing  is bedoeld voor pupillen- en juniorentrainers.

Programma-indeling:
180 minuten Wat is een veilig sportklimaat voor kinderen?
90 minuten Vier inzichten over trainerschap

1. Structuren

2. Stimuleren

3. Individueel aandacht geven

4. Regie overdragen

· Praktische handreikingen per inzicht voor jouw trainerschap

Licentiepunten:
Deze bijscholing levert 2 licentiepunten op niveau 3 op voor licentiehouders voor het hele programma (circa 5 uur).

Kosten
€ 30 per persoon, voor leden van de Atletiekunie* met een geldige trainerslicentie
€ 40 per persoon, voor leden van de Atletiekunie*
€ 60 per persoon, voor niet leden
Het moment van inschrijving bepaalt voor welk tarief je in aanmerking komt.
*Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via de verenigingen en aangesloten loopgroepen.

De betaling (alleen mogelijk via iDEAL) vindt plaats bij doorgang van de bijscholing en je ontvangt op dat moment de link om de deelnemersbijdrage te betalen.

Beschikbaarheid en Inschrijven