Ren, Spring, Gooi

Vorige

Beweging heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale ontwikkeling van een kind. Het vergroot niet alleen het concentratievermogen en daarmee indirect de schoolprestaties, maar bewegen heeft ook een positieve invloed op de conditie en het welzijn van een kind. Door middel van beweging leren kinderen spelenderwijs samen te werken en om te gaan met situaties als winnen en verliezen.

Een kind dat op jonge leeftijd de basistechnieken van bewegen leert, heeft daar heel zijn/haar leven profijt van. Jong bewegen, blijft bewegen. Daar helpen wij een handje bij. Door kinderen op een leuke én plezierige manier kennis te laten maken met de basisbewegingen. Hoe?
Met behulp van het drie weken durende beweegprogramma Ren.Spring. Gooi. De combinatie en afwisseling van de verschillende bewegingen in het programma bevorderen de motorische ontwikkeling van het kind. Het beweegprogramma en het materialenpakket zijn samengesteld ter inspiratie voor leerkrachten, zodat ze ook na de lessen zelf aan de slag kunnen gaan.

Voor wie?

Met de scholing willen we trainers en vakleerkrachten die aan de slag gaan met het Ren.Spring.Gooi enthousiasmeren voor het programma en enkele handreikingen meegeven om met het programma aan de slag te gaan.

Minimaal vereist: 10 deelnemers.

Programma-indeling

Het tijdpad is geschreven op een bijeenkomst van iets minder dan twee uur. Hieronder het globale tijdpad. Dit is slechts een richtlijn, je kunt hier altijd van afwijken als de situatie hier om vraagt.

Tijd Inhoud
15 minuten
  • Opening en welkom
  • Het programma Ren, Spring, Gooi
20 minuten
  • Voorbeeld van lesinhoud (praktijk)
20 minuten
  • Kindgerichte jeugdatletiek
10 minuten
  • Voorbereiden van een les
30 minuten
  • Voorbeeld van lesinhoud
15 minuten
  • Terugkoppeling

 

Vragen?