Jeugdvisie en beleid

Er is meer te winnen met jeugdatletiek. Hoe kun je dat doen?

Sport biedt unieke kansen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugd! Naast betere motorische vaardigheden, een goede gezondheid en mooie (top)prestaties, kan sport en in het bijzonder atletiek bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden, die jeugd - zowel in de sport als in de maatschappij - verder kunnen helpen.

De Atletiekunie erkent de potentie van jeugdsport en vindt dat de verantwoordelijkheid van verenigingen en trainers verder reikt dan alleen het aanleren en verbeteren van bewegingen.  Alle betrokkenen bij jeugdatletiek krijgen de pedagogische opdracht om ervoor te zorgen dat een basis wordt gelegd voor een leven lang sporten en bewegen én om ervoor te zorgen dat de jeugd kan groeien, zowel als sporter als persoon.

Trainers (en andere betrokkenen bij jeugdatletiek) spelen een grote rol in het plezier dat de jeugd beleeft aan hun sportbeoefening en zijn van grote invloed op het ontwikkelen van hun vaardigheid. Zij zijn degenen die zorgen voor een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving waarin een jonge sporter tot bloei kan komen. Goede, bevlogen, jeugdtrainers zorgen voor de juiste balans voor ieder kind op het gebied van:

 • Zelfstandigheid: regie overdragen; de jeugd op weg naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid!
 • Succesbeleving: iedereen voelt zich een winnaar!
 • Structuur: duidelijkheid geeft veiligheid en ruimte!
 • Focus op ontwikkeling: eerst leren, dan winnen!
 • Samen: samen aan individuele sport doen!
 • Veelzijdige basis: eerst handig bewegen om beter te leren ‘atletieken’!

De illustratie van de kindgerichte atletiek neemt je mee in o.a. de zojuist genoemde thema's en geven praktische tips hoe het toe te passen in praktijk. 

Hoe pas ik de jeugdvisie toe in de praktijk

 • Bekijk de video over de visie op jeugdatletiek
 • Het LTAD model als vertrekpunt
 • Trainbare eigenschappen per leeftijdsfase
  Binnen alle fasen van het LTAD-model moeten alle trainbare eigenschappen getraind worden. In bepaalde fasen zijn sommige facetten beter trainbaar dan in andere.  
 • Leerlijnen Jeugdvisie
  ​De leerlijnen zijn gekoppeld aan de Jeugdvisie en geeft de brug weer tussen de visie en de praktijkuitvoering. Hier wordt per onderdeel (lopen, springen, werpen) aangegeven hoe er binnen de verschillende leeftijdscategorieen naar de eindvorm van het onderdeel gewerkt wordt. Hoe ga je bijvoorbeeld van springen met een stok naar polsstokverspringen? En hoe ga je van ritmelopen naar hordelopen? En wat zijn hierin de verschillende stappen per leeftijdscategorie?